Karel Porteman


Karel Porteman is emeritus hoogleraar  Nederlandse letterkunde van de renaissance en het classicisme aan de  Katholieke Universiteit Leuven.

Boeken van Karel Porteman

  1. Een Nieuw vaderland voor de muzen

    Een Nieuw vaderland voor de muzen
    Karel Porteman Mieke Smits-Veldt

    ‘Al wat de wereld vangt, dat valt in onze fuiken’ (Cats). De Nederlandse ‘Gouden Eeuw’ betekende een hoogtepunt op het gebied van kunst en wetenschap. Ook de literatuur bereikte een grote bloei. In de van Spanje bevrijde Republiek, die na amper twee generaties tot een Europese macht was…

    € 65,00 | gebonden Meer informatie