Mieke Smits-Veldt


Mieke B.Smits-Veldt was tot haar pensionering hoofddocent, verbonden aan de leerstoelgroep Nederlandse Historische Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Boeken van Mieke Smits-Veldt

  1. Een Nieuw vaderland voor de muzen

    Een Nieuw vaderland voor de muzen
    Karel Porteman Mieke Smits-Veldt

    ‘Al wat de wereld vangt, dat valt in onze fuiken’ (Cats). De Nederlandse ‘Gouden Eeuw’ betekende een hoogtepunt op het gebied van kunst en wetenschap. Ook de literatuur bereikte een grote bloei. In de van Spanje bevrijde Republiek, die na amper twee generaties tot een Europese macht was…

    € 65,00 | gebonden Meer informatie