Wetenschappelijk Instituut voor het CDA


Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) is als onafhankelijke denktank verbonden aan het CDA. Het instituut verricht studies naar politieke vraagstukken die uitstijgen boven de discussies van alledag, in lijn met het christendemocratische gedachtegoed. Er worden regelmatig publicaties uitgebracht, zoals rapporten, opiniestukken en essays. Daarnaast is er een eigen kwartaaltijdschrift, Christen Democratische Verkenningen.

Boeken van Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

  1. Om een gemeenschappelijk huis

    Om een gemeenschappelijk huis
    Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

    In deze tijd van ‘vloeibare moderniteit’ is meer dan ooit behoefte aan vaste waarden en een diep doorleefde filosofie over menselijke waardigheid en de inrichting van de samenleving. De werkelijkheid zelf is te onbestendig om antwoorden aan te ontlenen. Slechts bezinning op waarden kan duurzame…

    € 22,50 | gebonden Meer informatie