Om een gemeenschappelijk huis

22,50

In deze tijd van ‘vloeibare moderniteit’ is meer dan ooit behoefte aan vaste waarden en een diep doorleefde filosofie over menselijke waardigheid en de inrichting van de samenleving. De werkelijkheid zelf is te onbestendig om antwoorden aan te ontlenen. Slechts bezinning op waarden kan duurzame antwoorden geven. Maar wat zijn die waarden dan? En hoe zijn die toe te passen in de politiek van alledag?

Om een gemeenschappelijk huis biedt een betrouwbaar kompas in een context die vastigheid ontbeert. Het is een handboek, om letterlijk vast te houden, door te bladeren, verhalen te delen en inspiratie op te doen.

Een politieke overtuiging oefent invloed uit op de manier waarop we naar de werkelijkheid kijken. Dat geldt zeker voor de christendemocratie. De christendemocratie is iets anders dan de gulden middenweg tussen socialisme en liberalisme of tussen staat en markt; ze heeft een geheel eigenstandige visie op mens, maatschappij en overheid.

Een politieke overtuiging zorgt ook voor consistentie in de politieke standpunten, omdat zij een normatieve én praktische opvatting aanreikt over de inrichting van de samenleving. Daar ligt de blijvende opgave voor christendemocratische partijen. Als de politiek vervluchtigt en versplintert, worden vragen naar de oorsprong, het doel, het welzijn en de waardigheid van mensen alleen nog maar belangrijker.

Dat biedt volop kansen voor christendemocraten om vanuit de rijke inspiratiebronnen hoopvolle, richtinggevende perspectieven voor de samenleving als een gemeenschappelijk huis te blijven ontwikkelen.


Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) is als onafhankelijke denktank verbonden aan het CDA. Het instituut verricht studies naar politieke vraagstukken die uitstijgen boven de discussies van alledag, in lijn met het christendemocratische gedachtegoed.…
>

Details


ISBN : 9789044645491
Taal : Nederlands
Uitvoering : Gebonden
Aantal pagina's : 144
Editie : 1e druk
Verschijningsdatum : november 2020

Blijf op de hoogte


Geef je op voor onze nieuwsbrief en volg onze social media kanalen om op de hoogte te blijven