Informatie

Onvoorspelbaar verleden

Nikko Norte
Omvang
304 p.
Druk
1
Verschenen
16-03-20
Fonds
P - Nederlandse non-fictie


Twee bijzondere jaren bracht hij door in de Afghaanse provincie Uruzgan. Voordat Nederlandse troepen daar in 2006 in het kader van de wederopbouwmissie arriveerden, was hij er aanwezig. Alleen of met Amerikaanse of Afghaanse militairen trok hij eropuit. Lange dagen zwierf hij door een indrukwekkend mooie omgeving, waarin mensen een betoverend, authentiek bestaan leidden.
De gepantserde stad die Nederlandse genietroepen in de buurt van de stad Tarin Kowt bouwden, was nog niet voltooid en de hoek van de Amerikaanse legertent die hij in het toenmalige Kamp Ripley bezette, appelleerde aan zijn gevoel voor ouderwets avontuur, waaraan het hem overigens niet ontbrak; geen dag ging voorbij zonder voorvallen of ontmoetingen waarvan hij de herinnering nog lang zou koesteren.
Maar er waren ook scherpe kanten aan zijn verblijf in Uruzgan. Na het arriveren van Nederlandse troepen kwam de relatie met de lokale bevolking door wederzijds onbegrip al snel op scherp te staan. Die bevolking had geen benul van wat Nederlandse troepen in haar leefomgeving kwamen doen, begreep de manier waarop die troepen zich manifesteerden niet en had geen grip op haar hooligans, die de aanwezigheid van militairen aangrepen om te demonstreren dat zij minstens net zo dapper waren als hun vaders en grootvaders in de strijd tegen de Russen waren geweest. Daarnaast waren er de belangen in de drugshandel. Nederlandse troepen waren niet van plan zich in de drugshandel te mengen, maar dat wist de bevolking van Uruzgan niet. Die belangen in de drugshandel kwamen verder onder druk te staan toen Nederlandse troepen begonnen met het opleiden tot politieagent van Afghanen en met het bewapenen van milities zonder dat bekend was wat de positie was van die Afghanen en milities in het maatschappelijke leven in Uruzgan.
Er ontwikkelde zich een onomkeerbare geweldspiraal. Hij stond erbij, keek ernaar, schreef in zijn dagboek en destilleerde daaruit tien jaar later het boek Onvoorspelbaar verleden met de bedoeling mensen die met de krijgsmacht onbekend zijn een blik te gunnen in het leven van alledag van militairen die buiten de Nederlandse landsgrenzen opereren. Dat dat boek tot vragen in de Tweede Kamer zou leiden, had hij niet verwacht; Onvoorspelbaar verleden verhaalt immers slechts Nikko’s avonturen tijdens de eerste tien maanden die hij in Uruzgan doorbracht.