NIEUW LICHT

De scherpste hedendaagse denkers werpen met oude vragen nieuw licht op onze tijd

Het publieke debat is met de komst van social media ingrijpend veranderd. En of het nu gaat om #MeToo, #zwartepiet, #climatechange of #fakenews, het wordt er meestal niet genuanceerder op. De vertwittering van het debat was in 2015 voor Frank Meester en Coen Simon de belangrijkste drijfveer voor de oprichting van hun denktank Nieuw Licht.

In Nieuw Licht combineren zij de eeuwenoude denktraditie met het nieuwe denken van onze tijd. Ze leggen de scherpste hedendaagse denkers een vraag voor die in een klassiek geworden tekst al eerder aan de orde werd gesteld, maar dan door een andere denker, in een andere tijd, en binnen een andere politieke en maatschappelijke context. Zo vragen zij met Simone de Beauvoir en haar De tweede sekse (1949) in het achterhoofd hoe vandaag de dag ‘de vrouw wordt gemaakt’, of hoe de opvattingen over politiek en oorlog van Carl von Clausewitz passen in een tijd van vredesmissies, terreur en cyberwars; en wat Johan Huizinga zou hebben gezegd over doping, matchfixing en het monopolie van de FIFA. Elk essay levert een even origineel als betrokken oordeel op over de huidige tijd en wordt vergezeld van een fragment van de klassieke tekst en een voorwoord van Frank Meester en Coen Simon. Daarnaast wordt rondom elke uitgave een reeks debatten georganiseerd – on stage en online.

FRANK MEESTER (1970) is filosoof, schrijver en publicist.
Van zijn hand verscheen onder meer Zie mij. Filosofie van de
ijdelheid en Islam. Samen met zijn broer Maarten schreef hij de
bestseller Meesters in de filosofie en met Denker des Vaderlands
Marli Huijer publiceerde hij Goudmijn van het denken.

COEN SIMON (1972) is schrijver en filosoof. Zijn essays in NRC,
Trouw en De Correspondent zijn spraakmakend in het publieke debat.
Hij werd door HP/De Tijd uitgeroepen tot ‘nieuwe ster aan het
filosofenfirmament’. Van hem verschenen onder meer de boeken Oordeel
zelf en Filosoferen is makkelijker als je denkt. In 2012 won hij de
Socrates Wisselbeker voor het beste filosofieb.

(c) Valerie Granberg

Ga voor meer informatie naar: www.nieuwlicht.online

 

 

Reeds verschenen