‘Bestaat er een raarder leven dan het mijne?’ besproken in De Groene Amsterdammer


De biografie van Jef Last, Bestaat er een raarder leven dan het mijne?van Rudi Wester is besproken in De Groene Amsterdammer. Volgens recensent Chris van der Heijden slaagt Wester er goed in om het ‘fenomeen’ Jef Last te vangen in haar boek. Hij speculeert dat dit komt doordat Wester ‘een beetje verliefd is op haar object. Bij vlagen ontroert het, die verliefdheid. Maar belangrijker is dat zij de aantrekkelijkheid van deze biografie deels verklaart. Tussen schrijver, Rudi Wester, en beschrevene gebeurt voortdurend iets.’

Naast het samenspel tussen schrijver en beschrevene noemt Van der Heijden ook het leven van Last zelf als reden voor ‘het plezier dat deze biografie biedt’. Vanwege het tumultueuze en veelbeschreven leven van Last ‘met zoveel onrust, tegenspraak en zijn enorme productie aan boeken, artikelen, gedichten, vertalingen en lezingen’ heeft Wester geen andere keuze gehad dan niet volledig te zijn en ‘daarin is ze wonderwel geslaagd. Korte hoofdstukken. Heldere Lijn. Vermelden wat moet, weglaten wat kan. Het is de derde reden dat deze biografie zo fraai is geworden.’

U leest dit artikel hier terug.


Over Bestaat er een raarder leven dan het mijne?:

Romancier, dichter, essayist, sinoloog, schilder, polyglotte journalist, vertaler, provo, begeesterd spreker: Jef Last (1898-1972) valt niet te rubriceren. Hij zwierf over de hele aarde, vocht in de Spaanse Burgeroorlog en was een dapper verzetsman. Zijn leven lang was hij een romanticus, hartstochtelijk de vrijheid en gerechtigheid toegedaan, altijd opkomend voor de underdog in de maatschappij: de arbeider, de gekleurde volkeren, de homoseksuelen. Schrijven was zijn wapen, de wereld zijn werkterrein. Een culturele bruggenbouwer tussen Oost en West, met zijn beschouwingen over Chinese filosofen en vertalingen van grote Japanse schrijvers. Hij was cultureel adviseur van Soekarno en leraar op Bali. Onder zijn vrienden telde hij André Gide, Mohammed Hatta, Willem Drees en Willy Brandt. Van vurig socialist evolueerde hij naar aristocratisch humanist, met een tussenstop als communist. Een grillig en niet altijd gemakkelijk mens. Maar altijd integer en trouw aan zijn geweten, zoals naar voren komt in al zijn werk.

In deze eerste biografie over Nederlands letterkundige vechtjas nummer één heeft Rudi Wester op verbluffende wijze het fenomeen Jef Last in kaart gebracht. Daarbij heeft ze uitgebreid geput uit zijn bijzonder openhartige, ongepubliceerde memoires, die een ongekende blik geven op dit turbulente leven.


Rudi Wester studeerde Franse taal- en letterkunde. Ze is literair criticus, oud-directeur van het Institut Néerlandais in Parijs en oud-directeur van het Literair Vertalingenfonds.