‘De bloemen van het kwaad’ besproken in de Volkskrant ****


Recensent Geertjan de Vugt noemt Charles Baudelaires De bloemen van het kwaad ‘zeer de moeite waard’. Onlangs verschenen opnieuw ‘de mooie vertalingen die Menno Wigman ooit maakte van helaas maar enkele gedichten uit Les Fleurs du mal. Ze zijn, met zelfs het eindrijm in de vertaling behouden, nog altijd de moeite van het lezen waard’.

De Vugt beschrijft de moeizame relatie die Baudelaire had met zijn moeder waardoor hij zelfs op zijn 40ste nog bang voor haar was. Volgens De Vugt loont het om tegen deze achtergrond nog eens terug te keren naar Les Fleurs du mal. ‘Want wat kun je een kille moeder beter geven dan een bos ziekelijke bloemen?’

 

U leest deze recensie hier terug.


Over De bloemen van het kwaad:

Het werk van de Franse dichter Charles Baudelaire (1821-1867) heeft grote invloed gehad op het dichterschap van Nederlands veelgeprezen dichter Menno Wigman. Al in zijn tienerjaren vertaalde Wigman gedichten van Baudelaire, en publiceerde over hem in diverse tijdschriften. Op zijn twintigste publiceerde hij in eigen beheer 27 vertalingen uit Les Fleurs du mal, waarin hij erin slaagde de toon van Baudelaire op indrukwekkende wijze te vangen. NRC Handelsblad prees in 1987 de ‘treffende beelden, gelukkige woordkeuze en het van vindingrijkheid en raffinement getuigend rijm’ van deze berucht lastige vertalingen.

Kiki Coumans, eveneens succesvol vertaler van Franse literatuur, was twintig jaar bevriend met Menno Wigman. Na diens voortijdige overlijden in 2018 besefte ze dat zijn vertalingen van Baudelaire nieuwe aandacht verdienen, omdat hij als een van de weinigen de ziel van diens gedichten wist te vangen. In 2021 vieren we het tweehonderdste geboortejaar van Baudelaire, een uitstekende gelegenheid voor een gebundelde uitgave van Wigmans vertalingen van Baudelaire, waaronder ook zes prozagedichten uit Le Spleen de Paris. In haar nawoord gaat Coumans dieper in op Wigmans affiniteit en verwantschap met Baudelaire als voorloper van het decadentisme en zelfs de punkbeweging.


Menno Wigman (1966-2018) was een van de grootste en eigenzinnigste dichters van Nederland. Tot de vele prijzen die hij kreeg behoren de Gedichtendagprijs (2002), de Jan Campert-prijs (2002), de A. Roland Holstprijs (2015) en de Ida Gerhardt Poëzieprijs (2018).