Elco Brinkman te gast bij Goedemorgen Nederland


Vanochtend was Elco Brinkman te gast bij Goedemorgen Nederland om te praten over zijn vandaag verschenen memoires Bouwen en bewaren. De oud fractievoorzitter van het CDA laat zijn licht schijnen op de hedendaagse politiek. Politici zijn vandaag de dag geobsedeerd met vernieuwing. In zijn boek pleit Brinkman voor een balans tussen vernieuwen en traditie: ‘Er is ook zo iets als traditie, hoe hebben we het vroeger gedaan en wat kunnen we daar van leren. Dat moet je in evenwicht zien te houden.’

Een van de veranderingen in het politieke klimaat is de versplintering. Er zijn meer politieke partijen dan ooit. Brinkman stelt dat ook hier de balans tussen traditie en vernieuwing uitkomst biedt:

‘Op zichzelf is de politiek er ook een beetje voor om verschillende opvattingen in beeld te brengen. Ook in vroegere jaren was het niet zo simpel. Maar het is waar: we zijn wat meer versplinterd geraakt en meer gericht op onszelf, ons eigen groepje en onze eigen sector. De kunst om met de 150 mensen in de tweede kamer met elkaar in algemeen belang een compromis te vinden is ingewikkelder geworden.’

U kunt het hele interview hier terugkijken. Tevens was Brinkman zondag te gast bij WNL op zondag, deze uitzending kunt u hier terugkijken. Zijn boek is verder besproken in het NRC, de Telegraaf, en in het Noordhollands Dagblad


Over Bouwen en bewaren:

Elco Brinkman bracht decennialang door op en rond het Haagse Binnenhof, ‘in het midden, op de brug tussen bestuur en politiek, tussen mensen en hun maatschappij, tussen verdienen en verdelen’. Hij groeide op in het openbaar bestuur, maar drong aan op beperktere groei van de overheid, met meer eigen inbreng en verantwoordelijkheid van mensen zelf.

Zijn verhalen over ‘genoeg van de staat’ konden niet overal en altijd op instemming rekenen. Hoewel hij tegen revoluties was, schuwde hij de weerbarstigheden bij veranderingen niet. Op allerlei plekken bij de overheid, in instellingen en bedrijven zat hij vaak op de voorste rij, waar niet zelden de eerste en hardste klappen vielen. Ook in zijn persoonlijk leven liep niet altijd alles op rolletjes.

In Bouwen en bewaren vertelt Brinkman in beeldrijke woorden, ironisch, doordacht en openhartig over zijn rijk gevarieerde leven achter de schermen van de (on)macht.

Elco Brinkman (1948) werd reeds op 34-jarige leeftijd minister in het kabinet-Lubbers I, en daarna in Lubbers II. Van 1989 tot 1994 was hij fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. In 2006 riep de Volkskrant hem uit tot bestuurder met de meeste invloed in ons land. In 2011 trad hij aan als CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. In 2019 stelde hij zich niet herkiesbaar.