Grote bespreking ‘Scheffer-Renan-Psichari’ in de Groene Amsterdammer


In de Groene Amsterdammer verscheen een mooie bespreking van het recent verschenen boek Scheffer-Renan-Psichari. De journalist, Casper Thomas, schrijft uitvoerig hoe Henk Wesseling erin is geslaagd om de meest rumoerige tijd uit de geschiedenis van Frankrijk te belichten aan de hand van drie imposante en unieke personen ˗ die ook nog eens verwant aan elkaar zijn. Ook komen politiek en cultuur samen, en bespreekt het boek “wat er komt na de dood”. Thomas concludeert: “Een geruststellend bewijs dat half vergeten levens plotseling ongekend veel zeggingskracht kunnen krijgen.”

In een prachtig interview in de Volkskrant werd Scheffer-Renan-Pischari benoemd als ‘weer een achttienkaraats Wesseling’. Daarnaast besteedde Elsevier veel aandacht aan de auteur en zijn boek door middel van twee interviews (in het weekblad en in Elsevier Juist). Ook NRC Handelsblad zal binnenkort in de persoon van boekenchef Michel Krielaars volgen met een interview.

Over Scheffer-Renan-Psichari: 

De negentiende eeuw kende veel dramatische gebeurtenissen. Grote veranderingen werden ingeluid door vorsten en politici als Karel x, Napoleon iii, Clemenceau en Gambetta, maar voor de overgrote meerderheid van de bevolking bleef veel hetzelfde. Terwijl zij in kleine dorpen en gehuchten bleven wonen en ploeterden op het land, bloeide het culturele leven in de steden.

In het brandpunt daarvan stonden drie families – Scheffer, Renan en Psichari –, die met elkaar verstrengeld waren door huwelijken en familiebanden. In een veelbewogen periode nestelden zij zich in het culturele leven, dat zij allen op hun eigen manier beïnvloedden. Tezamen speelden zij als invloedrijke schilders, schrijvers en intellectuelen een hoofdrol in de wereld van de kunsten en de academie.

H.L. Wesseling geeft aan de hand van hun familiegeschiedenissen een machtig panorama van de geschiedenis van Frankrijk in de periode 1815-1914. Hij beschrijft deze op de hem kenmerkende levendige manier, met pakkende anekdotes, geestige terzijdes en prachtige portretten.

Prof. dr. H.L. Wesseling is emeritus hoogleraar algemene geschiedenis in Leiden. Hij is de auteur van een groot aantal succesvolle boeken, zoals Vele ideeën over FrankrijkFrankrijk in oorlog en Verdeel en heers, dat in acht talen is vertaald. In 2012 verscheen zijn biografie van Charles de Gaulle, De man die nee zei, die al tien drukken beleefde.

Over De man die nee zei:

‘Zonder twijfel het sprankelendste geschiedenisboek dat het afgelopen jaar verscheen.’ NRC Handelsblad

‘Bijna overbodig om te zeggen dat H.L. Wesseling met zijn even bondige als meeslepende biografie van generaal De Gaulle zijn zoveelste meesterwerk afleverde.’ De Groene Amsterdammer

‘Een prachtig en fascinerend boek.’ Mark Rutte

Over Zoon en vader – Vader en zoon:

‘Een boek dat alleen een groot historicus kan schrijven.’ Geert Mak