‘De hoeve en het hart’ besproken in het Parool


Vorige week verscheen een uitgebreide bespreking over De hoeve en het hart in het Parool. Het boek van Enny de Bruijn, waarin zij 180 brieven die een boer begin 18de eeuw schreef analyseert, wordt geprezen omdat het een uniek inkijkje in het boerenleven van de Gouden Eeuw verschaft: ‘We weten van alles over de Gouden Eeuw, maar van het perspectief van de boer, en zeker waar het om ‘de binnenwereld’ van de boerenstand gaat, weten we hoegenaamd niets.’

‘In beeldende taal trakteert De Bruijn ons op allerlei verhalen uit de familiegeschiedenis (….) een schitterend boek.’

Tevens werd het boek besproken in het Historisch nieuwsblad: ‘Dankzij 180 bewaarde brieven en unieke archiefstukken besteedt Enny de Bruijn op prikkelende wijze aandacht aan een onderbelicht onderwerp. ‘


Over De hoeve en het hart:

De gedachten van boeren uit vroeger eeuwen zijn maar al te vaak in de wind verwaaid. Ze hebben generatie na generatie hun akkers geploegd, hun koeien gemolken en hun kinderen opgevoed, maar ze hebben meestal geen blijvende sporen nagelaten in boeken of brieven.

Een zeldzame uitzondering is de familie waarover De hoeve en het hart gaat. Dankzij de verhuizing van een boerenzoon uit Herwijnen naar de stad, begin achttiende eeuw, zijn er ruim 180 brieven bewaard gebleven van zijn vader en andere in het dorp achtergebleven familieleden. Bovendien is er een uniek archiefstuk met hun familieverhalen, dat tot diep in de zeventiende eeuw terug reikt.

Enny de Bruijn beschrijft beeldend en liefdevol hoe deze boeren uit het rivierengebied dijken hebben onderhouden en paarden gefokt, hoe ze conflicten hebben opgelost, huwelijken gesloten, verhalen verteld en kinderen opgevoed.

Dankzij hun verhalen kunnen we een blik werpen in een onbekende plattelandscultuur, die altijd in de schaduw heeft gestaan van de veel bekendere, Hollandse en stedelijke cultuur uit de geschiedenisboeken.

 

Enny de Bruijn (1968) is historisch onderzoeker, journalist en schrijver. Ze studeerde Nederlands en promoveerde op een biografie van Jacob Revius. Daarnaast publiceert ze over zeventiende-eeuwse literatuur, over de biografie en over de lokale impact van de zestiende-eeuwse Reformatie in Nederland. Ze werkt parttime als redacteur bij het Reformatorisch Dagblad.