Interview auteurs ‘Even slikken’ in de Volkskrant


In de Volkskrant verscheen afgelopen zaterdag een uitgebreid interview met Christiaan Vinkers en Roeland Vis, de auteurs van het recent verschenen boek Even slikken. In hun boek proberen de psychiater en apotheker de zin en onzin over het gebruik van antidepressiva van elkaar te scheiden ‘en pleiten ervoor, bij alle terechte kritiek, het kind niet met badwater weg te gooien.’

‘De psychiater en de ziekenhuisapotheker hebben allerminst een ode aan de antidepressiva geschreven’ schrijft interviewster Marleen Vermeulen. Toch uiten beide auteurs kritiek op het gebrek aan nuance dat er bestaat rondom antidepressiva en het gebruik ervan: ‘er zijn veel goede redenen om te stoppen met antidepressiva, maar iedereen moet zelf kijken wat in zijn geval de plussen en minnen zijn. Daarvoor hebben mensen de nuchtere feiten nodig. Die hebben wij willen bieden.’

Daarnaast zal op 27 november Het KennisCafé in het teken staan van depressie. Christaan Vinkers zal aanschuiven om samen met psychiatrisch epidemioloog Brenda Penninx (VUmc), Bert van den Bergh, cultuurfilosoof EUR & HH en Angelique Cramer(psycholoog, Tilburg University) in debat te gaan over de depressie-epidemie en de geluksindustrie.

Het Kenniscafé is een samenwerking tussen NEMO Kennislink, KNAW, De Balie en de Volkskrant en zal plaatsvinden in De Balie. Meer informatie is hier te vinden.

Eerder was ook in andere media aandacht voor Even slikken:

‘Onberispelijk en noodzakelijk betoog’ – NRC NEXT, vier ballen

‘Fraai belichten ze hoe er sinds antieke tijden gedacht is over de symptomen en behandeling van depressie.’ – Medisch contact

‘De mythen waardoor antidepressiva zo’n slechte naam hebben, worden ontzenuwd.’ – Psychologie Magazine

‘Een psychiater en een ziekenhuisapotheker zetten de beschikbare kennis op een rijtje.’ – Quest

Over Even slikken:

Ongeveer 1 miljoen Nederlanders gebruiken op dit moment antidepressiva, maar weinig mensen durven daarvoor uit te komen. Hoewel er sprake lijkt te zijn van een depressie-epidemie, heerst er een groot taboe op het gebruik van medicatie hiervoor.
In Even slikken gaan psychiater Christiaan Vinkers en apotheker Roeland Vis in op de geschiedenis van depressie. Worden we inderdaad steeds depressiever en klopt het dat we meer en meer antidepressiva gebruiken? Zijn we wel gebaat bij deze pillen die, ondanks decennia aan hersenonderzoek, min of meer per toeval ontdekt zijn? Of zijn deze pillen een (te) makkelijke oplossing voor de dagelijkse stress van de moderne mens? En wat zijn de risico’s en de bijwerkingen?
Vinkers en Vis vertellen verhelderend en onderhoudend over een serotoninetekort als populaire verklaring voor depressie, over de rol van raketbrandstof bij de ontdekking van de eerste antidepressiva en over wie ons al deze pillen laat slikken: artsen, onderzoekers, de farmaceutische industrie of de maatschappij? Daarnaast delen antidepressivagebruikers hun persoonlijke ervaringen. Na het lezen van Even slikken begrijp je waarom zo veel mensen antidepressiva gebruiken. Maar vooral waarom dit helemaal niet zo gek is.

Christiaan Vinkers (1980) is psychiater bij het Hersencentrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en doet onderzoek naar stress en veerkracht. Als lid van De Jonge Akademie van de knaw draagt hij actief het belang van wetenschappelijk onderzoek uit naar de maatschappij.
Roeland Vis (1981) is ziekenhuisapotheker in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Utrecht. Hij doet onder meer klinisch onderzoek naar de nucleaire diagnostiek van ontstekingsziektes.