Interview Tine de Moor in De Volkskrant


Vandaag verscheen een interview in De Volkskrant met Tine de Moor. Samen met mede-historicus René van Weeren schreef zij Ja, ik wil!. In het boek analyseren de Moor en van Weeren de onlangs gedigitaliseerde ondertrouwregisters van het Stadsarchief Amsterdam, wat een unieke inkijk verschaft in het Amsterdamse liefdesleven vanaf de zestiende eeuw.

‘Wij benadrukken dat er relatief weinig is veranderd. Een exact percentage is niet is niet te geven, maar twintig tot veertig procent van de paren leefde al vóór het huwelijk samen. Seks voor het huwelijk was in feite normaal en veel bruiden waren zwanger ten tijde van de huwelijksvoltrekking. Door de regel van de consensus, het vrijwillig instemmen met een huwelijk, trouwden mensen laat, ze zochten langer naar een partner (…) net als nu, dus.’

U kunt het hele artikel hier teruglezen.


Over Ja! Ik wil:

‘Handtasten’, letterlijk naar de hand tasten, was in vroeger eeuwen een verantwoorde en nette manier om een huwelijksaanzoek te doen, daar waar we tegenwoordig iets heel anders onder handtastelijkheden verstaan. Terwijl het aanzoek en vele andere gewoontes rond het huwelijk behoorlijk veranderd zijn, is het huwelijkspatroon zelf door de tijd heen eigenlijk weinig gewijzigd: ook vroeger trouwden mannen en vrouwen in Amsterdam relatief ‘laat’ en verschilden ze onderling gemiddeld weinig in leeftijd. Net zoals vandaag zorgde de grote diversiteit aan culturen, geloofsovertuigingen en sociale achtergronden ook in het Amsterdam van de vroegmoderne tijd voor de nodige variaties in het huwelijksgedrag.

In Ja, ik wil! worden de huidige wetenschappelijke inzichten over de invloed van huwelijkspatronen op de vorming van de samenleving gecombineerd met intrigerende verhalen en bijzonderheden rond het huwelijk in vroeger eeuwen. Dankzij het rijke bronnenmateriaal, bewaard in het Amsterdamse Stadsarchief en door Van Weeren en De Moor samen met vele enthousiaste vrijwilligers ontsloten (zo’n 500 burgers waren betrokken bij het invoeren van de data die gebruikt werden voor het boek), krijgen we een unieke inkijk in wat voor vele Amsterdammers een van de belangrijkste momenten in hun leven was.

René van Weeren werkt als onderzoeksmedewerker bij het onderzoeksteam Instituties voor Collectieve Actie in Historisch Perspectief aan de Universiteit Utrecht en is gespecialiseerd op het gebied van paleografie en genealogie.

Tine De Moor is als hoogleraar sociaaleconomische geschiedenis en onderzoeksleider van het voornoemde onderzoeksteam verbonden aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich onder meer op zowel historische als hedendaagse vormen van samenwerking tussen burgers en sociodemografische ontwikkelingen (waaronder huwelijkspatronen en de vorming van huishoudens) op de lange termijn.

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek vindt op 29 maart 2019 een symposium plaats in het Stadsarchief Amsterdam. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Vanwege de ruimte is het aantal plaatsen beperkt. We raden u dan ook aan om zo spoedig mogelijk te reserveren via deze link.