Weer veel aandacht voor Yvonne Zonderop: ‘Religieuze nederigheid maakt gelukkig’


Dit weekend was er wederom veel aandacht voor Ongelofelijk van Yvonne Zonderop. Afgelopen zaterdag verscheen een interview met de auteur in de Volkskrant, een artikel van haar eigen hand in Het Parool en besprekingen in het Friesch Dagblad en Reformatorisch Dagblad. Het boek gaat over religie als vergane bron van identiteit en moraliteit en de manier waarop Nederland radicaal van het geloof is gevallen.

Door de vergaande ‘ontsmetting van religie’ van de afgelopen decennia zijn we ‘vergeten dat onze identiteit is doortrokken van het christendom,’ stelt Zonderop in het Volkskrant-interview. Ze benadrukt dat het hierbij niet gaat om de ‘joods-christelijke traditie’ die sommige politieke partijen gebruiken om zich af te zetten tegen vreemde religies. Zonderop betreurt vooral het verlies van geloof als inspiratiebron, eentje die ons herinnert aan een ‘zekere nederigheid, het besef dat er iets groter is dan onszelf.’ ‘Dat besef maakt ons gelukkiger dan de belastende waan dat je zelf het centrum van de wereld bent,’ betoogt de auteur. In de rest van het interview vertelt ze over haar katholieke jeugd, het verlies van haar geloof en het terugvinden ervan in de kunst.

In Het Parool pleit Zonderop voor een hernieuwde erkenning van de toch nooit echt verdwenen rol van het geloof. ‘Het idee dat religie thuishoort achter de voordeur is gemeengoed geworden,’ merkt ze op. ‘Maar dit is eigenlijk een merkwaardig standpunt. De meeste gelovige mensen laten hun opvattingen doorwerken in hun dagelijks leven.’ En als mensen hun religie openlijk kunnen uiten, kan er ook maatschappelijke discussie over bestaan. Zonderop vindt dit alleen maar een verrijking, zolang gelovigen zich aan de grenzen van onze rechtsstaat houden. Daarbij komt nog de sociale rol van gebedshuizen. ‘Een kerk of een moskee is een participatiesamenleving in het klein. Wat is daarop tegen?’

Meer over Yvonne Zonderops visie op het geloof viel dit weekend te lezen in het Friesch Dagblad en het Reformatorisch Dagblad. Vorige week verscheen een interview met de auteur in het Nederlands Dagblad en schreef Zonderop zelf een groot artikel in De Groene Amsterdammer. De media-aandacht voor Ongelofelijk begon het weekend ervoor al, met een interview in Trouw.


Over Ongelofelijk:

In de tweede helft van de vorige eeuw rukten veel Nederlanders zich los van een knellend godsdienstig verband. Geloof verdween achter de voordeur. Seculier werd de norm.

Maar religie laat zich niet zomaar wegpoetsen. Als stelsel van zingeving kent het eigenlijk geen serieuze concurrent. Miljoenen Nederlanders laveren tussen geloof en ongeloof. In de politiek duikt de christelijke erfenis steeds weer op, omdat we er onze cultuur, democratie en ethiek aan ontlenen. Religie blijkt een immense bron van inspiratie voor nieuwkomers uit alle windstreken. En millennials verdiepen zich juist weer in godsdienst en spiritualiteit.

Het is tijd dat we religie weer serieus nemen als maatschappelijk verschijnsel dat betekenis geeft, vindt Yvonne Zonderop. Als meisje verliet ze stampvoetend de katholieke kerk, maar ze voelt zich wel nauw verbonden met de christelijke cultuur. Ze beschrijft de recente geschiedenis van een ontzuilend Nederland, aan de hand van persoonlijke ervaringen. Volgens haar slaat de slinger nu weer de andere kant op – voor wie zich openstelt is om dit te zien.

Yvonne Zonderop (1955) is een betrokken journalist met een onafhankelijke geest. Ze ziet maatschappelijke trends en verduidelijkt die voor anderen. Zonderop heeft een staat van dienst als parlementair verslaggever, chef kunst, chef economie en adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Ze schrijft voor De Groene Amsterdammer, houdt toezicht bij de FD Mediagroep en Omroep Human. Ze maakt deel uit van de Begeleidingscommissie van het Sociaal en Cultureel Planbureau en van de Unesco Commissie Nederland.