Van Oostroms ‘Nobel streven’ fantastisch ontvangen in Trouw en de Volkskrant


Van Oostroms nieuwe boek Nobel streven werd van het weekend goed onthaald door de pers. Zo beoordeelde Jaap Goedebuure Nobel streven zaterdag in Trouw als: ‘Bevlogen, levendig, virtuoos bewerkt’. Verder schreef Goedebuure: ‘met Nobel streven bevestigt Van Oostrom andermaal zijn reputatie van bevlogen verteller. In het spoor van zijn bewonderde voorganger Huizinga, […], slaagt hij erin om aan de hand van doorgaans dorre documenten een buitengewoon levendig beeld te geven van mensen en situaties.’

Ook in de Sir Edmund van de Volkskrant werd Van Oostroms Nobel streven geprezen. Thomas von der Dunk kende vier sterren toe aan Nobel streven en schreef: Van Oostrom ‘weet met veel smakelijke details een levendig beeld te schetsen van de wereld aan de vooravond van de Bourgondische overname van de graafschap Holland.’

Over Nobel streven:

Rond 1372 kwam op het luisterrijke kasteel Santpoort Jan van Brederode ter wereld in de meest gezegende omstandigheden. Een kleine veertig jaar later sneuvelde hij roemloos, als ridderlijke huurling, in de fameuze Slag bij Azincourt. Nobel streven reconstrueert, als een historische detective, de loop van dit bizarre leven tot in verbluffende details.
Hoe Jan tot tweemaal toe met een gigantisch Hollands leger de Zuiderzee overstak voor oorlog tegen Friesland. Hoe hij naar Ierland reisde om in een onderaardse grot het helse vagevuur van Sint Patricius te voelen. Zijn jaren in het klooster, waarin hij een sprankelende Middelnederlandse tekst schreef. Zijn pogingen om de gigantische erfenis van zijn echtgenote te verwerven, en hoe hij daarvoor zelfs deze Johanna uit haar eigen klooster ontvoerde… En hoe zijn naam door heel Europa roemrucht zou worden: tot in Parijs, waar men college gaf over zijn geval, en tot aan de Engelse koning Henry v.
Frits van Oostrom heeft de geschiedenis van Jan van Brederode, en heel de rijke wereld daaromheen, virtuoos gereconstrueerd en vervat in een meeslepend verhaal.

Frits van Oostrom (1953) is sinds 2002 universiteitshoogleraar te Utrecht. Daarvoor was hij hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde te Leiden en gasthoogleraar aan Harvard University. Hij won zowel de ako Literatuurprijs als de Spinozaprijs. Daarnaast was hij onder meer voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland ontwierp en president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Eerder verschenen van zijn hand Het woord van eerMaerlants wereld en het tweeluik Stemmen op schrift en Wereld in woorden.

Over eerder werk:

‘Niet alleen een geleerde van formaat, maar ook een schrijver die een publiek kan vinden en boeien.’ NRC Handelsblad

‘Van Oostrom weet die verre 14de eeuw naar de 21ste eeuw te halen. Zonder kunstgrepen of anachronismen, maar erudiet en stijlvol.’ de Volkskrant *****

‘Op zijn best in de uitvoerige en met veel inleving geschreven profielen van hoofdrolspelers.’ Trouw

‘Een ongemeen boeiende cultuurgeschiedenis.’ Historisch Nieuwsblad