Remieg Aerts, Frits van Oostrom en Gabri van Tussenbroek op longlist van de Libris Geschiedenis Prijs 2018


Remieg Aerts met Thorbecke wil het, Frits van Oostrom met Nobel streven en Gabri van Tussenbroek met De toren van de Gouden Eeuw maken kans op de Libris Geschiedenis Prijs 2018. Dat werd vandaag bekendgemaakt toen de longlist van de Libris Geschiedenis Prijs verscheen. De prijs gaat jaarlijks naar een Nederlandstalig historisch boek dat een breed publiek aanspreekt. De jury beoordeelt de boeken onder meer op hun oorspronkelijkheid, leesbaarheid en historische degelijkheid. De winnaar van de Libris Geschiedenis Prijs 2018 wordt op 28 oktober bekend gemaakt als onderdeel van de Maand van de Geschiedenis.


  • Remieg Aerts, Thorbecke wil het

Wie was Thorbecke? Als halve Duitser en lutheraan uit een berooide Zwolse familie maakte hij in zijn eerste vijftig jaar een wetenschappelijke carrière, als classicus, filosoof, historicus en jurist. Pas daarna ging hij in de politiek. Van 1848 tot 1872 legde hij als grondwetgever, Tweede Kamerlid en premier van drie kabinetten zijn wil op aan de Nederlandse politiek en opende de weg naar modernisering. Met de jaren is Thorbecke een mythische figuur geworden, een monument. In de eerste volledige biografie sinds jaren brengt Remieg Aerts deze intrigerende staatsman tot leven, in een breed panorama van de politiek, wetenschap en cultuur van de negentiende eeuw.

Remieg Aerts is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en Politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Hij schreef eerder het viermaal bekroonde De letterheren (1997) en Het aanzien van de politiek (2009).

‘Eindelijk een pracht­bi­o­gra­fie die ook de mens laat zien.’ Trouw

‘Het is een monumentale studie die de belangrijkste minister-president van Nederland volop recht doet.’ Elsevier

‘De onberispelijke Thorbecke-biografie waarin historicus Remieg Aerts de intellectuele reus recht doet en ook de petite histoire niet schuwt.’ de Volkskrant ****

‘Opgetekend alsof je erbij zit, gaat het verhaal in de biografie van Johan Rudolph Thorbecke leven.’ De Groene Amsterdammer

‘In de biografie van Remieg Aerts komt Thorbecke naar voren als een groot intellectueel, maar ook als compromisloze vechtersbaas.’ Noordhollands Dagblad


  • Frits van Oostrom, Nobel streven

Rond 1372 kwam op het luisterrijke kasteel Santpoort Jan van Brederode ter wereld in de meest gezegende omstandigheden. Een kleine veertig jaar later sneuvelde hij roemloos, als ridderlijke huurling, in de fameuze Slag bij Azincourt. Nobel streven reconstrueert, als een historische detective, de loop van dit bizarre leven tot in verbluffende details.

Frits van Oostrom heeft de geschiedenis van Jan van Brederode, en heel de rijke wereld daaromheen, vervat in een meeslepend en virtuoos verhaal.

‘Meeslepend.’ HP/De Tijd

‘Een meesterwerk.’ Neerlandistiek.nl

‘Breed panorama [..] prachtige verhalen.’ Friesch Dagblad

‘Met smakelijke details schetst Van Oostrom een levendig beeld van Jan van Brederodes wereld.’ de Volkskrant

‘Bewogen, levendig, virtuoos bewerkt.’ Trouw

‘Geestdrift […] brille, ridder Jan van Brederode tot leven gewekt. Van Oostrom legt stukje voor stukje het complete mozaïek.’ NRC Handelsblad 

‘Van Oostrom heeft dit even boeiende als trieste leven voortreffelijk gereconstrueerd.’ Reformatorisch Dagblad

‘Frits van Oostrom slaagt erin om Jan van Brederode tot leven te wekken. […] Met Nobel streven bevestigt Van Oostrom andermaal zijn reputatie van bevlogen verteller.’ Trouw

‘Zinderend boek […] begenadigd verteller.’ Biografieportaal


  • Gabri van Tussenbroek, De toren van de Gouden Eeuw

Amsterdam is op het hoogtepunt van zijn macht in 1645. Maar naast het oude, aftandse stadhuis staan de geblakerde resten van de Nieuwe Kerk, die in de ochtend van 11 januari in vlammen is opgegaan. De ambities voor de wederopbouw reiken letterlijk tot in de hemel. Backers tegenstrevers willen een nieuw stadhuis, dat alle aandacht en financiële middelen voor zich opeist. Interne verdeeldheid en internationale spanningen leiden tot een verbeten machtsstrijd onder de Amsterdamse regenten. Vervolgens wordt de toren wordt een speelbal in een conflict dat de verdeeldheid in de Republiek tot in haar vezels blootlegt, en de inzet is niets minder dan de macht over de rijkste stad ter wereld.

Gabri van Tussenbroek is bouwhistoricus bij Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam en hoogleraar stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam, aan de UvA. Eerder schreef hij onder andere In het voorbijgaan. Zeven eeuwen bouwen langs de Noord/Zuidlijn, Amsterdam in 1597, en Kroniek van een cruciaal jaar (2009, tiplijst AKO Literatuurprijs).

‘Een uitstekend gedocumenteerde reconstructie en een heerlijke blik op de mores in wat destijds ’s werelds belangrijkste stad was.’ Elsevier ****

‘Goed geschreven, creatieve aanpak, boeiend en informatief.’ Nederlands Dagblad