Vijf sterren in het NRC voor ‘Priemwoestijnen’ van Alex van den Brandhof


Stephan Hawking schrijft in het Heelal (in 2015 bij Prometheus in een herziene editie verschenen) dat iedere formule in een boek er één teveel is. Vandaag verscheen een artikel in NRC Next dat het tegendeel lijkt te bewijzen. Dorine Schenk concludeert hierin dat er afgelopen periode veel toegankelijke wiskundige boeken zijn uitgegeven die juist veel formules bevatten. Ze vraagt zich af: ‘zijn lezers minder bang geworden voor wiskunde of is het een gemeenschappelijke poging van de schrijvers ons af te helpen van de angst?’

Een van dit soort ‘toegankelijke wiskundige boeken’ is Priemwoestijnen van Alex van den Brandhof. Dorine Schenk beloont het boek met vijf sterren, en schrijft dat dit boek bewijst dat ‘abstract wiskundig onderzoek springlevend is’. Het boek bevat veel formules, maar ‘als je er goed voor gaat zitten, kun je meegenomen worden in het samenvallen van puzzelstukjes van een deel van een wiskundig bewijs (…) juist door zelf af en toe een formule te begrijpen en een bewijs samen te zien komen, ervaar je de schoonheid van wiskunde”.

U kunt het hele artikel hier teruglezen.


Over Priemwoestijnen:

De eenentwintigste eeuw is nog jong, maar heeft al een indrukwekkende lijst aan wiskundige doorbraken opgeleverd. De wiskundige Terence Tao bewees onder meer een stelling over de lengte van priemwoestijnen: opeenvolgende getallen zónder priemen ertussen. Daarmee beantwoordde hij een vraag van Paul Erdös, de legendarische wiskundige zonder vaste woonplaats, rondreizend met al zijn bezittingen in één koffer, samenwerkend met honderden collega’s.

Priemwoestijnen gaat over zeventien hoogtepunten uit de eenentwintigste-eeuwse wiskunde. Eén uit elk jaar, van 2001 tot en met 2017. Over priemwoestijnen, maar ook over priemtweelingen en rekenkundige priemrijen. Verder onder meer grensverleggend onderzoek in de speltheorie, het beruchte abc-vermoeden en het Poincaré-vermoeden, waarover wiskundigen zich honderd jaar het hoofd hadden gebroken, totdat de Rus Grigori Perelman het pad naar de oplossing blootlegde.

Alex van den Brandhof plaatst de grote ideeën van de wiskunde in hun historische context, schetst de spannende zoektocht naar oplossingen en brengt daarmee de wiskunde ook voor niet-wiskundigen tot leven.

Alex van den Brandhof schrijft als wetenschapsjournalist voor NRC Handelsblad. Hij was jarenlang eindredacteur van het wiskundetijdschrift Pythagoras. Bij Prometheus verschenen eerder De Pythagoras Code en De zeven grootste raadsels van de wiskunde, waarvan hij medeauteur is.