Overname rechten

Toestemming voor overnames

Voor de overname van fragmenten, gedichten en illustraties uit het werk dat door Uitgeverij Prometheus wordt uitgegeven dient u de uitgeverij tijdig schriftelijk om toestemming te vragen en bent u een vergoeding verschuldigd. U kunt uw verzoek richten aan Marisca van der Mark: rechten@pbo.nl.

Richtlijn aanvraag overnames

Uw aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:
– de volledige titel van het boek
– de naam van de auteur(s)
– de titel van het gedicht of het verhaal met paginanummers
– het fragment onder vermelding van paginanummer(s)
– uitvoerige beschrijving van het doel van het gebruik
– uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres

Indien de overname de uitgave van een boek of bloemlezing betreft, dient u daarnaast de volgende gegevens te verstrekken:
– auteur/samensteller en titel van uw boek
– oplage
– verkoopprijs
– omvang (totaal aantal pagina’s)

N.B. Toestemming wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
– de persoonlijke reputatie van de auteur en de integriteit van zijn werk ondervinden geen schade door de overname
– de overname dient compleet en foutloos te zijn
– de overname dient te worden voorzien van de volledige en correcte bronvermelding

Bewerking voor theater-, toneel-, schoolvoorstellingen

Voor bewerking voor theater-, toneel-, schoolvoorstellingen uit werken dat door Uitgeverij Prometheus wordt uitgegeven dient u de uitgeverij tijdig schriftelijk om toestemming te vragen en bent u een vergoeding verschuldigd. U kunt uw verzoek richten aan Marisca van der Mark, foreignrights@pbo.nl.

Uw aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:
– de naam van de auteur
– de titel van het werk
– de recette (aantal voorstellingen, locatie, zaalcapaciteit, toegangsprijs)