Toestemming voor overnames

Voor de overname van fragmenten, gedichten en illustraties uit het werk dat door Uitgeverij Prometheus wordt uitgegeven dient u de uitgeverij tijdig schriftelijk om toestemming te vragen en bent u een vergoeding verschuldigd. Gelieve onderstaand formulier invullen en mailen naar rechten@pbo.nl.

Aanvraagformulier overname rechten Uitgeverij Prometheus

Verzoeken zonder aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen.

N.B. Toestemming wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
– de persoonlijke reputatie van de auteur en de integriteit van zijn werk ondervinden geen schade door de overname
– de overname dient compleet en foutloos te zijn
– de overname dient te worden voorzien van de volledige en correcte bronvermelding

Bewerking voor theater-, toneel-, schoolvoorstellingen

Voor bewerking voor theater-, toneel-, schoolvoorstellingen uit werken dat door Uitgeverij Prometheus wordt uitgegeven dient u de uitgeverij tijdig schriftelijk om toestemming te vragen en bent u een vergoeding verschuldigd. U kunt uw verzoek richten aan Liz van Rijn, foreignrights@pbo.nl.

Uw aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:
– de naam van de auteur
– de titel van het werk
– de recette (aantal voorstellingen, locatie, zaalcapaciteit, toegangsprijs)