Verwacht

 

November

Storm, A. List en leed 7-11-2019
San, M. van Kalifaatontvluchters 8-11-2019
Broek, N.J.P. van den Zo onafhankelijk als een zeehond 12-11-2019
Krop, M. Wim Kok: Voor zijn eigen mensen 1938-1994 12-11-2019
Boerstoel, J. Tussentijd 13-11-2019
Krabbé, T. Vrienden 13-11-2019
Seur, T. Wereld van de witte pakken 13-11-2019
Sahadat, I. Zonder handen 15-11-2019
Lijster, T. Verenigt U! 18-11-2019
Prak, M. Stadsburgers 25-11-2019
Brandt The Irishman  26-11-2019
Wead, D. Binnen het Witte Huis  26-11-2019
Sitskoorn, M. Het 50+ brein 27-11-2019
Verhoeven, R. Anne Frank was niet alleen 28-11-2019
Verhaeghe, P. Over normaliteit  28-11-2019