Interview Bert de Vries in NRC


Vandaag verscheen een interview in de NRC met Bert de Vries naar aanleiding van zijn nieuwe boek Ontspoord kapitalisme. Met Mark Kranenburg sprak hij over zijn werk, dat door de actualiteit is ingehaald:

‘Het was begin maart, en zijn boek was af. Bijna zeven jaar werk zat erop. Twee weken later zou de presentatie zijn. En toen diende de coronacrisis zich aan. ‘Een godsgeschenk’, zegt Bert de Vries, niet zonder ironie.’

Gerust is de Vries er allerminst op: ‘Ik ben niet optimistisch. Er moeten zoveel knopen op zo’n moeilijke manier worden doorgehakt dat je je afvraagt hoe de lidstaten in Europa daar op een goede manier uitkomen. In de Verenigde Staten gaat het heel hard met de faillissementen, in Europa zal het niet veel anders gaan. Je kan wel met noodmaatregelen proberen rampen op korte termijn te voorkomen, maar er moet een tijd komen voor het herstructureren van bedrijven.’

U leest het hele interview hier terug.


Over Ontspoord kapitalisme:

Populisme kwam niet uit de lucht vallen, maar blijkt diepe economische wortels te hebben. Vanaf de jaren zeventig werd de bestaanszekerheid in de rijke westerse landen ondermijnd door hyperglobalisering en de opkomst van het superkapitalisme. Door de ict-revolutie kwamen de middengroepen extra in de verdrukking. Gelegitimeerd door een neoliberale ideologie trokken multinationals en aandeelhouders steeds meer macht naar zich toe. Daarbovenop verloren kiezers invloed door de overdracht van bevoegdheden aan supranationale organisaties. Verzorgingsstaten werden versoberd. De ongelijkheid nam negentiende-eeuwse vormen aan.

Vanaf de jaren tachtig begon de financiële economie de reële economie te overheersen. Malafide praktijken en zeepbellen veroorzaakten in 2008 een diepe crisis, waardoor ook andere zwakheden aan het licht kwamen. In de jaren daarna dreef de eurocrisis de volkeren van Europa uit elkaar. Ondanks alle inspanningen is het systeem niet wezenlijk veranderd. Na de uitbraak van het coronavirus in het voorjaar van 2020 werden de kwetsbaarheid ervan en de opgekropte spanningen opnieuw pijnlijk zichtbaar.

Voormalig cda-coryfee Bert de Vries neemt de lezer in Ontspoord kapitalisme mee op een reis door de ontstaansgeschiedenis van al deze ontwikkelingen. Aan het eind ervan presenteert hij radicale hervormingen om het kapitalisme houdbaarder, socialer en duurzamer te maken. Alleen zo kan worden voorkomen dat het systeem volledig in dienst blijft staan van een marktelite die er buitensporig van profiteert.

Bert de Vries (1938) was in de jaren tachtig fractievoorzitter van het cda, en van 1989 tot 1994 minister van Sociale Zaken in het kabinet Lubbers-Kok. Eerder publiceerde hij de bestseller Overmoed en onbehagen.