Interview Trouw over ‘De Parlementaire geschiedenis van Nederland 1946-2016’


Naar aanleiding van het boek Zeventig jaar zoeken naar het compromis, het tweede deel van de Parlementaire geschiedenis van Nederland over de periode 1946-2016, verscheen er in Trouw een groot interview met de auteurs Bert van den Braak en Joop van den Berg.

Volgens de twee historici is de eeuwige zoektocht naar het compromis de rode draad bij uitstek die de naoorlogse politiek typeert. ‘De nadruk op het compromis is het belangrijkste element dat de Nederlands politiek onderscheidt van andere landen,’ stelt Van den Berg. In vergelijking met Angelsaksische landen, waar een winner takes all-mentaliteit heerst, en Scandinavische landen, waar compromissen in het parlement gemaakt worden per onderwerp, is de Nederlandse politiek uniek: compromissen gesloten worden in het regeerakkoord zelf. Van den Braak en Van den Berg zien, ondanks hun enthousiasme over wat de Nederlandse politiek de afgelopen zeventig jaar allemaal vermocht, ook de nadelen. Echter ‘Zeventig jaar parlementaire geschiedenis heeft veel indrukwekkende momenten opgeleverd. Veel successen en kleurrijke personen. Het boek staat er uiteraard vol mee,’ aldus de interviewer. Afgelopen dinsdag werd het boek gepresenteerd in de oude zaal van de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Khadija Arib nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Klik hier om het hele interview terug te lezen.

Over Zeventig jaar zoeken naar het compromis:

Het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer in het bijzonder, heeft sinds het nieuwe begin in 1946 steeds meebewogen met de gemoedsbewegingen in de natie: heen en weer tussen samenwerking en polarisatie, tussen vernieuwingsdrang en verlangen naar behoud.
Al die zeventig jaren sinds 1946 was het parlement de centrale arena van een grote diversiteit aan politieke tegenstellingen en conflicten. Tegelijk vormde het de nationale marktplaats, waar de vele en diverse maatschappelijke belangen werden gewogen, verhandeld en verruild, soms genegeerd. Zo nodig echter stelde het parlement zich ook in gesloten front teweer tegen pogingen zijn gezag te kleineren of beschadigen.
Zeventig jaar zoeken naar het compromis is het verhaal van de Nederlandse naoorlogse democratie, waarin de wedstrijd zelden eindigde in overwinning of verlies maar meestal in breed aanvaarde remise.

De parlementaire historici B.H. van den Braak en J.Th.J. van den Berg hebben met hun beschrijving van zeventig naoorlogse jaren van parlementaire geschiedenis het werk voortgezet dat Van den Berg samen met J.J. Vis was begonnen in De eerste honderdvijftig jaar. Parlementaire geschiedenis van Nederland deel I 1796-1946.

B.H. van den Braak (1958) is historicus en als senior onderzoeker verbonden aan het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut, en is tevens beheerder van de website Parlement & Politiek. In 1998 is hij gepromoveerd op een proefschrift over de ontwikkelingsgeschiedenis van de Eerste Kamer vanaf haar instelling in 1815.

J.Th.J. van den Berg (1941) was, na een loopbaan in de journalistiek, onder meer hoogleraar Nederlandse politiek en parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Leiden en hoogleraar parlementair stelsel aan de Universiteit Maastricht. Van 1992 tot 1996 was hij lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, het laatste jaar als fractievoorzitter.

Over De eerste honderdvijftig jaar. Parlementaire geschiedenis van Nederland deel I 1796-1946:

‘Prettig is dat beide auteurs ondanks de 150 jaar parlementaire geschiedenis die zij dienden te beschrijven, toch ruimte hebben weten in te bouwen voor analyserende reflecties. (…) Ze scheiden helder hoofd- en bijzaken.’
NRC Handelsblad

‘Hun journalistieke herkomst niet verloochenend schrijven de auteurs soepel en als ware vertellers.’
Het Parool