Uitgeverij Prometheus geeft nieuwe, wetenschappelijk verantwoorde Nederlandse editie uit van Mein Kampf


Uitgeverij Prometheus gaat een nieuwe, wetenschappelijk verantwoorde Nederlandse editie uitgeven van Mein Kampf, het beruchte boek van Adolf Hitler dat in Nederland na de Tweede Wereldoorlog jarenlang niet verkrijgbaar was. Omdat het boek op internet gemakkelijk te lezen is, vaak in dubieuze edities, en omdat eerder dit jaar in Duitsland een nieuwe, wetenschappelijke editie van het werk verscheen, acht Uitgeverij Prometheus het van groot belang dat de Nederlandse lezer zelf kan kennismaken met dit zeer invloedrijke boek, dat een schaduw over de twintigste eeuw heeft gelegd. In deze kritische uitgave wordt Mein Kampf niet alleen in de historische context geplaatst, maar worden ook de talloze mythen en leugens erin ontmaskerd.

De eerste reacties vanuit de joodse gemeenschap in Nederland op het plan zijn positief. In de Volkskrant zei Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad: ‘Aangezien het historisch besef aan het verminderen is, vinden we het erg relevant dat het boek met context wordt gepresenteerd. Overal op internet is het boek beschikbaar en dan is het vooral van belang dat de lezer goede uitleg krijgt.’ Hanna Luden, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zei: ‘Ons standpunt is al langer dat het boek met context gepresenteerd moet worden. Het boek is niet tegen te houden, dan is het vooral zaak om alles goed uit te leggen.’

Het plan voor de Nederlandse uitgave komt na de Duitse wetenschappelijke editie‎, die eerder dit jaar verscheen bij het Institut für Zeitgeschichte. Die editie werd in de pers geprezen om haar nauwkeurigheid en zorgvuldigheid. De Duitse uitgave wordt uiteraard nauw betrokken bij de Nederlandse editie.

Het Duitse boek zal worden vertaald door Mario Molegraaf. De inleiding en de selectie van de noten zijn van de hand van dr. Willem Melching, die als historicus is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Melching publiceerde eerder onder meer de boeken Joseph Goebbels. Hitlers spindocter, Hitler en Waarom Duitsland?.

Uitgeverij Prometheus geeft al vele jaren boeken van belangrijke historici uit binnen- en buitenland uit, onder wie historici als A.Th. van Deursen, Hermann von der Dunk, James Kennedy, Frits van Oostrom, Herman Pleij, Henk te Velde, Henk Wesseling en Auke van der Woud. Uitgever Mai Spijkers is zelf historicus en stond aan de basis van de reeksen De geschiedenis van Nederland en Plaatsen van herinnering.

Uitgeverij Prometheus is ook de uitgever van de dagboeken van Anne Frank, in nauwe samenwerking met het Anne Frank Fonds in Basel, dat deze wetenschappelijke uitgave van Mein Kampf ondersteunt. Uitgeverij Prometheus zal in 2017 de nieuwe wetenschappelijke, kritische uitgave van de dagboeken van Anne Frank uitgeven, in samenwerking met Duitse universiteiten en Cambridge University Press.

Uitgever en samensteller worden bij hun werk ondersteund door een Raad van Advies, die bestaat uit de volgende leden:

Prof. dr. J.C.H. (Hans) Blom, voorzitter van het bestuur van het Verzetsmuseum, voormalig directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam;

Prof. dr. H.W. (Wim) van den Doel, decaan van de faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en hoogleraar contemporaine geschiedenis aan diezelfde universiteit;

Prof. dr. A.J.J. (Ton) Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut Amsterdam en hoogleraar Duitslandstudies aan de Universiteit van Amsterdam;

Prof. dr. F.P.I.M. (Frank) van Vree, directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en hoogleraar geschiedenis van oorlog, conflict en herinnering aan de Universiteit van Amsterdam.