Wim Daniëls met ‘De lagere school’ uitvoerig besproken in Trouw


Wim Daniëls’ De lagere school heeft een mooie bespreking gekregen vandaag van Maaike Bezemer in Trouw getiteld: ‘Aan de lagere school kleeft meer dan alleen nostalgie.’ Bezemer schrijft naar aanleiding van een interview met Daniëls dat hoewel Daniël en goede tijd heeft beleeft op de lagere school, het boek niet gemaakt is ‘uit weemoed, […]. Er kleven veel te veel nadelen aan de lagere school van toen om om al te nostalgisch te doen.’ Daniëls als voorbeeld hiervan: ‘Sommige kinderen mochten alleen hun mond bewegen als er klassikaal een lied werd aangeheven. Dat is nu niet meer voor te stellen. Ouders zouden meteen op de stoep staan.’ Klik hier om het artikel te lezen.

Over De lagere school:

Een heerlijk boek, dat je terugvoert naar een tijd waarin alles nog overzichtelijk leek, met taal en rekenen als de belangrijkste schoolvakken en met gedrag, vlijt en netheid als een heilige drie-eenheid op het rapport.

De lagere school van vroeger was een totaal andere school dan de basisschool van nu. Uiteraard zonder alle moderniteiten zoals de computer, het digibord en het leerlingvolgsysteem. En ook zonder tienminutengesprekken, plusklassen, remedial teaching en voortdurend en uitvoerig toetsen. De leerlingen van toen hadden te maken met een onderwijzer(es) die een gezag en een autonomie had die voor kinderen en ouders vanzelfsprekend waren. Aan de lagere school van vroeger kleeft ook het beeld van de schooltandarts, die eens per jaar met de gevreesde bus kwam voorrijden, het schoolsparen, schoolmelk, de kroontjespen, het inzamelen van zilverpapier, de ouderwetse schoolreisjes naar de speeltuin, de handwerklessen (alleen voor meisjes!) en nog veel meer.
Het komt allemaal aan bod in het rijk geïllustreerde De lagere school, geschreven door Wim Daniëls, die zelf in de jaren zestig op zo’n lagere school zat. Hij schetst in zijn boek het wel en wee van de lagere school in de twintigste eeuw, met de nadruk op de periode vanaf 1930.

Wim Daniëls schreef een groot aantal boeken over uiteenlopende onderwerpen. Hij stelde ook diverse Van Dale-woordenboeken samen en publiceerde een literaire verhalenbundel. Verder treedt hij op in het theater en is hij geregeld te horen en te zien op radio en tv.