‘ZING ZING’ van Peter Verhelst genomineerd voor de Herman de Coninckprijs


Gisteren is bekendgemaakt dat ZING ZING van Peter Verhelst is genomineerd voor de Herman de Coninckprijs 2017. Deze prijs voor de beste dichtbundel wordt jaarlijks uitgereikt. De jury, met als voorzitter Jeroen Dera (letterkundige Radboud Universiteit Nijmegen), zei het volgende over de bundel: ‘Met ZING ZING leverde Verhelst een bundel af die de zintuigen overrompelt. In gulzige klanken en passionele beelden roept de dichter een vervreemdende wereld op die ondanks haar sprookjesachtige karakter nooit ver van de lezer afstaat. Beklijvend zijn met name Verhelsts liefdesgedichten, die veel lezers door elkaar zullen schudden en beroeren zoals de liefde zelf. Wie deze bundel ten volle wil genieten, doet er goed aan de imperatieven uit de titel ter harte te nemen – de welluidende gedichten lenen zich er uitstekend voor.’ Verhelst won de Herman de Coninckprijs al eerder, in 2015 mocht hij de prijs in ontvangst nemen voor zijn dichtbundel Wij totale vlam.

De prijs zal op dinsdag 24 januari 2017 worden uitgereikt in de Antwerpse Arenbergschouwburg.

Over Zing zing:

In ZING ZING gaat Peter Verhelst op zoek naar de gezangen van de nacht, of naar de gezangen van het woord ‘onverrichterzake’, naar zingende gebouwen…

Een man en een vrouw staan naar een zonsverduistering te kijken, terwijl een onzichtbaar koor op hen afkomt. In een tuin horen we een tafel door rode lak heen groeien. Iemand kan in een piano veranderen. Twee lichamen zwijgen zich in elkaar vast.

In deze nieuwe dichtbundel opent Verhelst weer nieuwe werelden voor de lezer.

dat dit ons zingen zou worden:

we hebben getrild om aan wie of wat ook

die trilling te hebben doorgegeven,

onverrichterzake,

maar wel onze liefste, kleine, juichende onverrichterzake.

Peter Verhelst (1962) is een Vlaams dichter, romancier en regisseur. Hij ontving voor zijn werk verscheidene prestigieuze prijzen, waaronder De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs en de F. Bordewijkprijs voor zijn roman Tongkat (1999). Voor zijn dichtbundel Wij totale vlam mocht hij de Herman de Coninckprijs 2015 in ontvangst nemen. Begin 2015 verscheen zijn meest recente roman De kunst van het crashen, die eveneens laaiend enthousiast werd ontvangen.

Over Wij totale vlam:

‘Tedere lyriek over tedere dingen.’ NRC Handelsblad ****

‘Van het beste wat Verhelst ooit dichtte.’ Humo

‘Je kunt niet anders dan deze bundel te blijven herlezen, de woorden proevend als een mantra.’ De Morgen

‘Kraakheldere woorden en beelden.’ Juryrapport Herman de Coninckprijs

Over De kunst van het crashen:

‘Bij aanvang lijken de verschillende verhalen als spookeilanden ver van elkaar te drijven; gaandeweg vloeien ze samen tot een indrukwekkend eerbetoon aan “zij die verloren gewaand zijn”.’ De Morgen ****

‘Waanzinnig in de positieve betekenis van het woord […] eigengereid, zinnelijk, experimenteel. […] Een origineel, fragmentarisch, en buitengewoon beeldend geschreven boek.’ Trouw

‘Imposante roman.’ NRC Handelsblad