Benedictus de Spinoza


Benedictus de Spinoza (1632-1677) werd geboren in Amsterdam als zoon van Michael d’Espinoza en diens tweede vrouw Hanna Debora. Al jong ontwikkelde hij wijsgerige gedachten, maar door gebrek aan betrouwbare bronnen is niet helemaal met zekerheid te zeggen wanneer en hoe hij die voor het eerst formuleerde. Wel is bekend dat Spinoza vooruitlopend op de Verlichting en de scheiding tussen kerk en staat, een nieuwe filosofie ontwikkelde vanuit het voor die tijd radicale principe dat alleen het hier-op-de-wereld-zijn van belang is en als zodanig de enige bron vormt van ethische waarden en politieke verplichtingen. De invloed van Spinoza op de bijbelwetenschap, de wetenschappelijke psychologie en de staatsleer is groot geweest.

Boeken van Benedictus de Spinoza

  1. Ethica

    Ethica
    Benedictus de Spinoza

    Spinoza (1632-1677) is zonder twijfel de bekendste wijsgeer van Nederlandse bodem en behoort tot het selecte gezelschap van filosofen die gezichtsbepalend worden geacht voor de geschiedenis van het westerse denken.Maar weinig filosofen zijn zo diep verafschuwd en tegelijkertijd zozeer bewonderd. De…

    € 29,99 | paperback Meer informatie