Marco Mostert


Marco Mostert is werkzaam aan de Universiteit Utrecht.

Boeken van Marco Mostert

  1. In de marge van de beschaving

    In de marge van de beschaving
    Marco Mostert

    In het lange eerste millennium van onze jaartelling was ‘Nederland’ steeds een grensgebied tussen de belangrijkste machtssferen in het westen van Europa en hun buren. De inwoners van de delta van Rijn, Maas en Schelde ondervonden overigens weinig last van deze positie in de marge van de…

    € 29,99 | gebonden Meer informatie