Mark Bovens


Mark Bovens (1957) is politiek filosoof en bestuurskundige en hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft veel gepubliceerd over democratie, bestuur en politiek.

Boeken van Mark Bovens

  1. Diplomademocratie

    Diplomademocratie
    Mark Bovens Anchrit Wille

    Politieke ambten zijn de enige functies waarvoor je in Nederland geen papieren nodig hebt. Lekenbestuur vormt immers de kern van de democratie. Elke burger heeft het recht om zich verkiesbaar te stellen, elke burger kan wethouder of minister worden, ongeacht zijn formele kwalificaties. Zo was het in…

    € 11,99 | e-boek Meer informatie