Martinus Nijhoff


Martinus Nijhoff (1894-1953), een van de belangrijkste dichters uit de twintigste-eeuwse letterkunde, wordt door velen gezien als de grondlegger van onze moderne poëzie. Tegelijk verdient zijn dichtwerk zonder meer het predicaat klassiek: door de zeldzame combinatie van raadselachtigheid en glashelder taalgebruik blijft zijn poëzie intrigeren en tot de verbeelding spreken. Vanwege hun literair belang spreekt het vanzelf dat Nijhoffs gedichten voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Boeken van Martinus Nijhoff

  1. Verzamelde gedichten

    Verzamelde gedichten
    Martinus Nijhoff

    Die ’s nachts romancen floot onder de lindenEn ’s middags scherzo’s op de markt der dorpen,Hij heeft zijn fluit in een fontein geworpen,En wilde een moeielijker wijsheid vinden.…

    € 29,99 | paperback Meer informatie