Michiel van der Meulen


Michiel van de Meulen is hoofd Kartering van de Geologische Dienst Nederland van TNO.

Boeken van Michiel van der Meulen

  1. Atlas van Nederland in het Holoceen

    Atlas van Nederland in het Holoceen
    Jos Bazelmans Michiel van der Meulen Henk Weerts

    Het Nederlandse landschap is sinds het einde van de laatste ijstijd, 11.700 jaar geleden, voortdurend veranderd. Waar we nu rondlopen was ooit een toendra, een rivierdelta of een ondiepe zee. Het einde van de laatste ijstijd markeerde het begin van een nieuwe geologische periode, het Holoceen…

    € 49,99 | gebonden Meer informatie