Siep Stuurman


Siep Stuurman is hoogleraar Europese Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit. Voor zijn vorige boek, François Poulain de la Barre and the Invention of Modern Equality (Harvard, 2004), ontving hij de George Mosse-prijs van de American Historical Association. Bij Bert Bakker publiceerde hij eerder Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat (1992), Staatsvorming en politieke theorie. Drie essays over Europa (1995) en Het tragische lot van de gravin van Isenburg (1999).

Boeken van Siep Stuurman

  1. De Uitvinding van de mensheid

    De Uitvinding van de mensheid
    Siep Stuurman

    Hoe en onder welke historische omstandigheden gaan mensen vreemdelingen als medemensen of zelfs als gelijken beschouwen? De meeste boeken over cultuurverschil leggen de nadruk op ongelijkheid en confrontatie. De uitvinding van de mensheid draait het perspectief om. Het geeft een beknopte…

    € 12,99 | e-boek Meer informatie