9,99

Na een succesvolle Maand van de Geschiedenis nu ook gebonden verkrijgbaar
Nederlanders redden zich altijd wel uit een crisis. Ze worstelden en kwamen boven. Ze hielpen elkaar, en werden er vanaf de negentiende eeuw steeds meer bovenop geholpen door een zorgende overheid. Maar tegenwoordig lijken er steeds meer burgers te twijfelen aan die uitgestoken hand. Wil de staat ons wel redden, is het geen verkapte onderdrukking?
Historisch gezien is dat wantrouwen een nieuwe ontwikkeling. Eeuwenlang was er helemaal geen overheid en waren we op elkaar aangewezen. Pas met de komst van het Koninkrijk in de negentiende eeuw en nieuwe wetten rondom volksgezondheid, rampbestrijding en crisisbeheersing nam de overheid die taken van de burger over. In de loop van de twintigste eeuw werd de rampbestrijding steeds complexer. Of het nu om treinongelukken ging, terroristische aanslagen, overstromingen of rampen zoals de Bijlmerramp en MH17, de overheid probeerde van eerdere crises te leren en nieuwe steeds professioneler te beheersen. Tegelijkertijd namen de verwachtingen, de kritiek en de achterdocht van de burgers toe.
Crisis! schetst die historische ontwikkeling en stelt de vraag: is het niet tijd voor een nieuwe manier van omgaan met crises?
Beatrice de Graaf (1976) is historicus en faculteitshoogleraar Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt de geschiedenis van terrorisme, oorlog en veiligheid. Ze treedt regelmatig op als terrorisme-expert in de media en publiceerde recent onder meer Tegen de terreur (2018) en Radicale verlossing (2021). In 2018 werd haar werk bekroond met de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding, de Stevinpremie. In 2022 ontving ze de Arenbergprijs voor het beste boek over Europese geschiedenis.
‘Een meesterwerkje, dit essay van Beatrice de Graaf over crises.’
Binnenlands Bestuur
‘De grote verdienste van dit essay is dat De Graaf laat zien dat al die crises veel meer zijn dan zomaar rampspoed. De manier waarop we er betekenis aan geven is van cruciaal belang voor onze perceptie ervan.’
Leeuwarder Courant ****

‘De Graaf richt zich alleen op de Nederlandse omgang met crises en beschrijft nauwgezet hoe de Nederlandse overheid zich steeds meer als crisisbeheerser en zelfs crisisvoorkomer is gaan opstellen.’
De Groene Amsterdammer

‘Een helder betoog.’
Reformatorisch Dagblad


Beatrice De Graaf (1976) is historicus en faculteitshoogleraar Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt de geschiedenis van terrorisme, oorlog en geweld. Ze treedt regelmatig op als terrorisme-expert en publiceerde recent onder meer Tegen de…
>

Details


ISBN : 9789044653113
Taal : Nederlands
Uitvoering : Gebonden
Aantal pagina's : 64
Editie : 4e druk
Verschijningsdatum : februari 2023

Blijf op de hoogte


Geef je op voor onze nieuwsbrief en volg onze social media kanalen om op de hoogte te blijven