‘Denkend aan Nederland’ krijgt ★★★★ in de Volkskrant


Afgelopen zaterdag verscheen er een recensie van het boek Denkend aan Nederland van Remieg Aerts in de Volkskrant.

Hierin schrijft recensent Ariejan Korteweg over de auteur: ‘De historicus Aerts is een opgewekt en bij vlagen vilein schrijver, die helder formuleert en grossiert in provocerende uitspraken over een heimweediscours over een land van nooit’.’

Korteweg is enthousiast over het boek. Volgens hem graaft Aerts in Denkend aan Nederland ‘minstens twee spaden dieper’ en er staan op elke pagina ‘zinnen om te onderstrepen’.

De Volkskrant waardeert Denkend aan Nederland met ★★★★.

Lees hier de recensie terug.


Over Denkend aan Nederland:

Nationale geschiedenis is volop in discussie, niet alleen in Nederland. Terwijl een canon ankerplaatsen en vensters probeert te bieden, brengt de multiculturele samenleving aanspraken op erkenning en inclusie met zich mee en eisen conservatieven behoud van het traditionele geschiedverhaal. Moet nationale geschiedenis verbinden, een thuis bieden, confronteren, aanklagen of verzoenen? In haar maatschappelijke functie is geschiedenis vooral een ‘willenschap’. Dat is altijd zo geweest. Van en voor wie is de geschiedenis eigenlijk?

Remieg Aerts maakt zichtbaar hoe historici door de tijd heen de Nederlandse geschiedenis hebben vormgegeven. Welke keuzen structureren dat verhaal? In lange lijnen over vier eeuwen volgt hij het fenomeen van de natiestaat en laat hij zien hoe voorstellingen van identiteit, nationaliteit, tolerantie, burgerlijkheid, democratie en politiek hun schijnbare vanzelfsprekendheid hebben gekregen. Waarom heeft Nederland geen republikeinse traditie? Wat is er nationaal aan nationale geschiedenis? Door vragen te stellen, neemt Aerts de lezer mee in deze overdenkingen en trekt hij de lijnen door naar de actualiteit, bijvoorbeeld rond emotie in de politiek. Zo blijkt telkens de relevantie van het historisch perspectief voor het heden, want cultuur en samenleving bestaan voor een groot deel uit geschiedenis.

Bestel een exemplaar via onze webshop.

Remieg Aerts is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn magistrale biografie Thorbecke wil het werd bekroond met de Prinsjesboekenprijs (‘beste politieke boek’ 2018) en de Nederlandse Biografieprijs (2020).