Gijs Kessler krijgt ●●●● in NRC en te gast bij de Balie


Afgelopen week was Gijs Kessler volop in de belangstelling met zijn boek Rusland – land dat anders wil zijn

Er verscheen een recensie van het boek van Kessler in NRC waarin de waardering van ●●●● werd gegeven. Recensent Michel Krielaars zegt het volgende over het boek: ‘Kesslers boek is een helder geschreven sociale geschiedenis van Rusland in de afgelopen 30 jaar.’ Over het perspectief van Kessler zegt Krielaars dat hij, ‘ondanks zijn positieve kijk, te veel historicus is om te ontkennen dat het huidige Rusland door een aantal onoverkomelijke struikelblokken in zijn ontwikkeling wordt gehinderd’.

Kessler was op 21 juni te gast bij de Balie om te praten over de cultuur en de geschiedenis van Rusland. Ook kwam het boek van Kessler ter sprake. De andere gast, Sjeng Scheijen, vond het boek erg goed ‘omdat er empathie voor de Rus te voelen is in het boek en dat er niet alleen vanaf een politiek oogpunt wordt gekeken naar Rusland.’

Tevens is er recentelijk een interview met Gijs Kessler verschenen in Boekenmagazine. Hier vertelt hij over zijn ervaring met Rusland, en de huidige staat van het land: ‘Ik heb mij altijd welkom gevoeld op een niet te evenaren manier. Mensen worden tegemoet getreden en beoordeeld niet als vertegenwoordiger, maar als persoon.’

Lees hier de recensie terug.

Kijk hier de aflevering van de Balie terug.

 


Over Rusland – land dat anders wil zijn:

De Russische inval in Oekraïne markeert het einde van een tijdperk. Dertig jaar geleden viel de Sovjet-Unie uiteen. Rusland hoopte vurig nu een ‘normaal’ land te kunnen worden, open naar de rest van de wereld en met een markteconomie en een democratie. Dat lukte maar zeer ten dele, en veel van wat er wel bereikt werd, gaat nu te gronde. Waarom heeft dertig jaar verandering de Russen niet kunnen brengen wat ze ervan verwachtten? Wat bracht het wel?

Gijs Kessler maakt de balans op. In 1991 zette hij voor het eerst voet op Russische bodem. Het gevoel van belofte dat in de lucht hing en de vrienden die hij er maakte deden hem terugkeren. Hij vond er zijn liefde, ging er wonen en maakte vijfentwintig jaar van Ruslands moderne geschiedenis van zeer nabij mee. Dit boek verhaalt van zijn ervaringen in een land dat altijd anders wil zijn dan het is — welvarender, rechtvaardiger en hoopvoller, maar ook gerespecteerder, machtiger en invloedrijker.

Bestel een exemplaar via onze webshop.

Gijs Kessler (1969) is een vooraanstaand specialist op het gebied van de sociale en economische geschiedenis van Rusland en verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg) te Amsterdam. Van 2002 tot 2016 woonde hij in Moskou, waar hij naast zijn werk voor het iisg lesgaf aan het prestigieuze bachelorprogramma van de New Economic School.