‘Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering’ van Bart Verheggen besproken in Trouw


Deze week verscheen Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering van klimaatwetenschapper Bart Verheggen. Hierin bespreekt hij systematische veranderingen die nodig zijn om het klimaat te redden. Volgens Frank Straver in Trouw doet Verheggen vooral wat een expert betaamt: ‘de feiten noemen en verklaren, zonder daarbij onzekerheden te negeren.’ Het boek is behapbaar geschreven, en ‘prettig is dat Verheggen misverstanden over het klimaat uit de wereld helpt, zonder dat hij de (drog)redeneringen van klimaatsceptici centraal stelt.’

Straver stelt dat de bewijsstukken die Verheggen laat zien staan als een huis, en herhaalt nog maar eens zijn beknopte maar heldere samenvatting van het hele klimaatprobleem: ‘De aarde warmt op; dat komt door menselijk handelen; hoe meer opwarming, des te groter de risico’s; er zijn manieren om die risico’s te beperken.’

Het hele artikel in Trouw leest u hier.


Over Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering:

Over klimaatverandering doen de meest uiteenlopende verhalen de ronde. De ene krantenkop vraagt zich af: ‘Hoezo opwarming?’ terwijl elders valt te lezen: ‘De mensheid stevent af op een klimaatcatastrofe’. Geen wonder dat veel mensen in verwarring zijn en niet weten hoe de vork in de steel zit.

In het publieke debat lopen de meningen over klimaatverandering sterk uiteen, ook over feitelijke aspecten die wetenschappelijk gezien heel helder zijn. Zo weten we al sinds de negentiende eeuw dat co2 een opwarmend effect heeft. Voor een zinnige maatschappelijke discussie is het belangrijk om de wetenschappelijke inzichten goed in beeld te hebben. Zonder bagatellisering en zonder overdrijving.

Met dit boek schept klimaatwetenschapper Bart Verheggen duidelijkheid in de veelheid aan – soms tegenstrijdige – informatie. Met medewerking van Jos Hagelaars en Hans Custers legt hij op een heldere en begrijpelijke manier uit wat we zoal weten over klimaatverandering: hoe en waarom verandert het klimaat en hoe weten we dat eigenlijk? Welke risico’s kleven daaraan en hoe kunnen we die beperken?

Dr. ir. Bart Verheggen (1972) is klimaatwetenschapper en docent aan Amsterdam University College. Hij neemt – onder andere middels zijn blog – al jaren actief deel aan het maatschappelijke debat over klimaatverandering.