Interview met Bart Verheggen in Folia


Klimaatwetenschapper Bart Verheggen werd geïnterviewd door Folia, universiteitsblad van de UvA, over zijn nieuwe boek Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering. In dit interview bespreekt Verheggen het belang van wetenschappelijke feiten in het klimaatdebat, dat toch vaak politiek gekleurd is. Als voorbeeld noemt hij voetbalsupporters: “Veel voetbalsupporters geloven simpelweg dat hun club het beste is. Als hun club dan alsnog verliest, vinden ze allerlei redenen waarom dit zo is gelopen. Een onrechtmatige scheidsrechter, veel pech of onsportieve tegenstanders. Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat mensen door een bepaalde ideologie of identiteit wetenschappelijke feiten niet erkennen.” Ook noemt hij misverstanden die bestaan, bijvoorbeeld dat Nederland helemaal geen koploper is op het gebied van duurzaamheid: per hoofd van de bevolking stoten we eigenlijk niet veel minder uit dan een land als China.

Lees het hele interview hier.


Over Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering:

Over klimaatverandering doen de meest uiteenlopende verhalen de ronde. De ene krantenkop vraagt zich af: ‘Hoezo opwarming?’ terwijl elders valt te lezen: ‘De mensheid stevent af op een klimaatcatastrofe’. Geen wonder dat veel mensen in verwarring zijn en niet weten hoe de vork in de steel zit.

In het publieke debat lopen de meningen over klimaatverandering sterk uiteen, ook over feitelijke aspecten die wetenschappelijk gezien heel helder zijn. Zo weten we al sinds de negentiende eeuw dat co2 een opwarmend effect heeft. Voor een zinnige maatschappelijke discussie is het belangrijk om de wetenschappelijke inzichten goed in beeld te hebben. Zonder bagatellisering en zonder overdrijving.

Met dit boek schept klimaatwetenschapper Bart Verheggen duidelijkheid in de veelheid aan – soms tegenstrijdige – informatie. Met medewerking van Jos Hagelaars en Hans Custers legt hij op een heldere en begrijpelijke manier uit wat we zoal weten over klimaatverandering: hoe en waarom verandert het klimaat en hoe weten we dat eigenlijk? Welke risico’s kleven daaraan en hoe kunnen we die beperken?

Dr. ir. Bart Verheggen (1972) is klimaatwetenschapper en docent aan Amsterdam University College. Hij neemt – onder andere middels zijn blog – al jaren actief deel aan het maatschappelijke debat over klimaatverandering.