Interview met Gert Jan Geling in Trouw


Gisteren stond in Trouw een uitgebreid interview met Gert Jan Geling. Onlangs verscheen zijn boek Ik hou van Holland, een pleidooi voor patriottisme. Hij vertelt aan interviewer Lodewijk Dros dat ‘er juist veel waardevols zit in het nationalisme. Als je het maar weghaalt uit het bedenkelijke kamp.’ Zo noemt Geling zijn liberale nationalisme ‘niet etnisch. Het betrekt juist alle groepen bij het vaderland. Het doet er niet toe waar je geboren bent of welk paspoort je hebt. Wat ik wil is dat je jezelf als Nederlander ziet, dat je je met Nederland identificeert, er een band mee hebt.’

Zijn grootste inspiratiebron voor het boek is Martha Nussbaum, ook een patriottismebekeerling. ‘Ze vond eerst dat het rechtvaardigheid in de weg stond, later zag ze in dat het mensen van egoïsme afhelpt, en solidariteit bevordert’, aldus Geling.

U leest het volledige interview hier terug.


Over Ik hou van Holland:

Nederland staat niet bekend als een patriottistisch land. Sinds de jaren zestig is vaderlandsliefde een beladen begrip. En de afgelopen decennia is de kloof tussen kosmopolieten en nationalisten steeds groter geworden. Discussies over de Nederlandse identiteit zorgen dan ook voor verhitte gemoederen. Het gezamenlijke verhaal lijkt zoek te zijn.

Daarom zouden we kunnen stellen dat er juist nu een maatschappelijke behoefte is aan verbinding, identiteit en een sense of belonging.

In Ik hou van Holland betoogt Gert Jan Geling dat vaderlandsliefde helemaal geen slechte zaak hoeft te zijn en dat er zoiets bestaat als een liberaal, inclusief patriottisme dat eenieder in staat stelt om tot de natie te behoren, los van afkomst, etniciteit of religie. Juist patriottisme kan, zolang het inclusief is, leiden tot solidariteit, maatschappelijke verbinding en een duidelijk wij-gevoel en kan daarmee van groot belang zijn voor de toekomst van de democratie, de rechtsstaat en de verzorgingsstaat. Ik hou van Holland is een vlammend betoog voor een nieuw Nederlands patriottisme.


Gert Jan Geling (1987) is docent integrale veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool en promovendus aan de Universiteit Leiden. Samen met Gerben Bakker schreef hij Over politieke correctheid, dat zowel genomineerd werd voor de Socratesbeker als de PrinsjesBoekenPrijs.