Interview met Jan Bank en Doeko Bosscher in de Volkskrant


Vandaag verscheen er een uitgebreid interview met Jan Bank en Doeko Bosscher over hun recent verschenen boek, Omringd door water in de Volkskrant.

‘Vrijer dan op een eiland kun je nauwelijks zijn, juist doordat je opgesloten bent. Dit eilandgevoel is de perfecte paradox.’

Doeko Bosscher vertelt onder andere over het eiland Rottum, onderdeel van gemeente Het Hogeland. Hij was daar ooit wethouder en bezocht het eiland daarom geregeld:

‘Leven en laten leven was bij uitstek de mantra op de 25 eilanden. Dan treedt vanzelf de wet in werking die zegt dat het betere de vijand is van het goede. Breed gedeeld gebrek hoeft een ‘goed’ leven niet in de weg te staan. Waarom zou iemand het dan beter willen hebben dan goed?’

 

U leest dit interview hier terug.


Over Omringd door water:

Nederland telt een achttal echte eilanden, of negen als ‘Rottum’ (Rottumeroog en Rottumerplaat) voor twee wordt gerekend. Daarnaast zijn er zeventien voormalige eilanden, waar de sfeer van vroeger nog voelbaar is. Jan Bank en Doeko Bosscher, fervente eilandliefhebbers, onderzoeken de geschiedenis van alle 25 (ooit) geheel door water omringde stukjes Nederland en peilen ook het heden. Welke invloed had het ‘omringd zijn door water’? Wat voor werk deden de inwoners, wat hield hen bezig, hoe gingen zij met elkaar om, hoe stonden zij in de wereld? En vooral: wat maakte het leven op een bepaald eiland anders dan op het vasteland of op andere eilanden? Zo komt een veelkleurig palet tot stand van deels convergerende en deels sterk uiteenlopende historische verhalen, verdeeld over vier regio’s: de Wadden, de voormalige Zuiderzee, het Zuid-Hollandse deel van de Delta en ten slotte de Zeeuwse archipel.

Eigenlijk verdient elk eiland een compleet boek, maar de verzameling van alle eilanden geeft de mogelijkheid van een weidse visie. De 25 hoofdstukken willen nieuwsgierigheid wekken en de lezer aanmoedigen de eilanden zelf te bezoeken om nog meer te ontdekken over de fascinerende diversiteit in hun geschiedenis.


Jan Bank is emeritus hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Doeko Bosscher is emeritus hoogleraar eigentijdse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.