Interview Jonne Harmsma in de Volkskrant: ‘Premier Zijlstra was geen saaie man’


Vandaag verscheen er een interview met Jonne Harmsma in de Volkskrant. Hij vertelt in het interview over het leven van oud-premier Jelle Zijlstra, waar hij als eerste een biografie – en tevens zijn proefschrift – over scheef: Jelle zal wel zien. Jelle Zijlstra, een eigenzinnig leven tussen politiek en economie.

Het monumentale boek behandelt het lange publieke leven van Jelle Zijlstra, een man die ‘veel kleurrijker is dan verondersteld’. Zo heeft Zijlstra sterk bijgedragen aan de modernisering van de Nederlandse economie en hield hij de rode doorbraak in de Nederlandse politiek lang tegen.

De biografie bespreekt Zijlstra’s twee grote passies: de wetenschap en de politiek. Samen vormden zij Zijlstra’s identiteit, zo stelt Harmsma: ‘wetenschap was voor hem het paradijs waaruit hij werd weggerukt ton hij de politiek in ging. Dat was enerzijds een manier om zich als bovenpartijdige expert te kunnen profileren. Anderzijds was het een potentiële vluchtweg uit het politieke bestaan’.

U kunt hier het hele artikel teruglezen.


Over Jelle zal wel zien:

Was Jelle Zijlstra inderdaad de guitige en vertrouwenwekkende figuur zoals Wim Kan hem bezong in ‘Jelle zal wel zien’? Zeker, maar evenzeer blijkt uit deze met vaart geschreven biografie dat de econoom uit het Friese Oosterbierum een sluwe politicus was die als premier en president van de Nederlandsche Bank een onuitwisbare indruk heeft nagelaten.

Op basis van gedegen onderzoek in binnen- en buitenlandse archieven maakt Jonne Harmsma duidelijk dat Zijlstra als econoom een kraakheldere visie ontwikkelde, zich in de politiek slim profileerde als expert en koppig bleef vasthouden aan zijn eigen gelijk. In conflicten, debat en discussie trok hij vaak aan het langste eind.

Als redder des vaderlands namen Zijlstra’s gezag en populariteit in de jaren zestig ongekende vormen aan. Als Bankpresident werd zijn blikveld daarna nog ruimer. Met gespeelde bescheidenheid bereikte de ambitieuze Zijlstra de top van de politieke en financiële wereld.

Jonne Harmsma is geboren in Leeuwarden en werkte bij het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was een van de redacteuren van de bundel The Biographical Turn en werkte bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen.