Interview met ‘klimaatfactchecker’ Bart Verheggen in Reformatorisch Dagblad


Gister verscheen een interview met Bart Verheggen in het Reformatorisch Dagblad over zijn nieuwe boek Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering. 

In zijn boek (en het interview) bespreekt Verheggen diverse mythes en fouten die in het debat rondom klimaatverandering continu opduiken en ons weghouden van het oplossen van het echte probleem:

‘In een tijd waarin Jan en alleman nonsens over klimaatverandering kan posten op sociale media en zelfs politici het klimaatprobleem in twijfel trekken, heeft Verheggen het druk. “Ik verklaar mezelf weleens voor gek, dat ik dit nog doe”, vertelt hij in een kamer van het Amsterdam University College waaraan de wetenschapper verbonden is.
Ondanks de onophoudelijke stroom aan misinformatie en de schier eindeloze herhaling van zetten, gaat hij door. Vanuit een sterke drijfveer. Al ziet hij het checken van feiten niet eens als zijn voornaamste taak (…) Verheggen ziet zich vooral geroepen om het publieke debat te voeden met de feiten en inzichten uit de wetenschap.’

U leest het hele artikel hier terug.


Over Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering:

Over klimaatverandering doen de meest uiteenlopende verhalen de ronde. De ene krantenkop vraagt zich af: ‘Hoezo opwarming?’ terwijl elders valt te lezen: ‘De mensheid stevent af op een klimaatcatastrofe’. Geen wonder dat veel mensen in verwarring zijn en niet weten hoe de vork in de steel zit.
In het publieke debat lopen de meningen over klimaatverandering sterk uiteen, ook over feitelijke aspecten die wetenschappelijk gezien heel helder zijn. Zo weten we al sinds de negentiende eeuw dat co2 een opwarmend effect heeft. Voor een zinnige maatschappelijke discussie is het belangrijk om de wetenschappelijke inzichten goed in beeld te hebben. Zonder bagatellisering en zonder overdrijving.
Met dit boek schept klimaatwetenschapper Bart Verheggen duidelijkheid in de veelheid aan – soms tegenstrijdige – informatie. Met medewerking van Jos Hagelaars en Hans Custers legt hij op een heldere en begrijpelijke manier uit wat we zoal weten over klimaatverandering: hoe en waarom verandert het klimaat en hoe weten we dat eigenlijk? Welke risico’s kleven daaraan en hoe kunnen we die beperken?

Dr. ir. Bart Verheggen (1972) is klimaatwetenschapper en docent aan Amsterdam University College. Hij neemt – onder andere middels zijn blog – al jaren actief deel aan het maatschappelijke debat over klimaatverandering.