Jan Terlouw prijst Grip van Ron Meyer


Schrijver en politicus Jan Terlouw is zeer lovend over het recent verschenen boek van SP-voorzitter Ron Meyer, Grip. Dit boek over de weids verspreide ontheemding en onbegrip binnen onze samenleving biedt een grondige analyse van de staat van ons land. Daarom deed Meyer een jaar lang onderzoek door middel van gesprekken met onder meer schrijvers, burgemeesters, wetenschappers en vakbondsleiders over de vraag hoe we ervoor staan en waar we naartoe gaan. Uit deze gesprekken kan een hoopvolle conclusie worden getrokken. Er is namelijk een oplossing voor de ontheemding van onze samenleving.

Volgens Terlouw zien vele Nederlanders dat het niet goed gaat met onze samenleving. ‘En dat is mooi uiteengezet in dit boek. Ik vind het belangrijk dat iedereen het leest, want je komt veel te weten over de stand van het land en over de noodzaak dingen te veranderen.’ Het feit dat de macht van het kapitaal harder groeit dan de macht van de arbeid heeft correctie nodig, aldus Terlouw. ‘Lees het boek en je komt tot die overtuiging.’


Over Grip:

Met een voorwoord van Kim Putters en bijdragen van Bas Heijne, Roxane van Iperen, Jan Terlouw, Geert Mak, Rianne Letschert, David van Reybrouck, Paul Verhaeghe en Ahmed Aboutaleb

Een tijd van breed gedragen onbegrip en ontheemding vraagt om een grondige analyse naar de staat van ons land. Daarom klopte SP-voorzitter Ron Meyer aan bij honderd maatschappelijk leiders en sprak zijn partij met 1 miljoen Nederlanders. Een jaar lang voerde hij gesprekken met onder meer schrijvers, burgemeesters, wetenschappers, generaals, film-, theater- en tv-makers, sporters, ondernemers, vakbondsleiders en een bisschop over de vraag hoe we ervoor staan en waar we naartoe gaan. In hun reacties wordt onmiskenbaar een rode draad zichtbaar. Er blijken veel gedeelde zorgen te zijn, maar er kan uit de verkenning ook een hoopvolle conclusie worden getrokken. Veel mensen voelen zich verweesd, maar dat hoeft niet zo te blijven.

Vooraanstaande denkers als Bas Heijne, Roxane van Iperen, David van Reybrouck, Rianne Letschert, Humberto Tan, Ahmed Aboutaleb, Jan Terlouw en Geert Mak kijken met een zeer kritisch oog naar onze samenleving, maar er rijst ook een inspirerend perspectief op uit de gesprekken die Meyer met hen voerde. Een visie op een land dat solidariteit kan organiseren als uiting van gezamenlijke kracht. Geen politiek van liefdadigheid of zweverig geleuter. Geen onzekerheid en onbehagen, maar grip. Op ons werk, onze wijken en onze wereld.
In Grip vertelt Ron Meyer over zijn tour door het land, die hem heeft aangezet tot een even vurige als noodzakelijke ambitie: Nederland versterken vanuit gemeenschappelijkheid. Niet uit luxe, maar uit noodzaak.

Ron Meyer (Heerlen, 1981) is sinds 2015 partijvoorzitter van de SP. Daarvoor was hij vakbondsbestuurder en campagneleider bij de FNV. Hij was in die hoedanigheid een van de drijvende krachten achter de grote schoonmakersstakingen. Met Young & United wist hij de eerste stappen in de afschaffing van het jeugdloon te zetten. Sinds 2006 is hij voorzitter van de SP-fractie in Heerlen.