‘Kraaien in het paradijs’ besproken in De Groene Amsterdammer


Recensent Femke Essink bespreekt Kraaien in het paradijsde nieuwe roman van Ellen de Bruin, in De Groene Amsterdammer. Essink vindt Kraaien in het paradijs ondanks de zware thematiek niet deprimerend omdat de stijl van De Bruin zo luchthartig is:

‘Naturel reflecteert ze op schijnbare tegenstellingen als rijk versus arm, wetenschap versus geloof en west versus oost, of zoals ze het een kwartslag draait, noord versus zuid. Een van de sterkste kanten van de roman is het scherpe oog dat De Bruin heeft voor machtsrelaties tussen mannen en vrouwen, voor wat er zou kunnen gebeuren wanneer feministische verworvenheden worden teruggedraaid.’

Volgens Essink verleidt De Bruin de lezer ‘een fantasiewereld te betreden en je daar mee te laten voeren door de spanning en de omineuze sfeer. Zo confronteert ze je met het besef dat dit onbestaande eiland minder ver weg voelt dan je lief is – inderdaad een major red flag.’

 

U leest deze recensie hier terug.


Over Kraaien in het paradijs:

Vroeger kwamen de toeristen, die zichzelf liever reizigers noemden, massaal naar het eiland. Op zoek naar spiritualiteit, strand en jungle, lokale sensuele massages en chocopasta. Maar dat is al meer dan vijftien jaar geleden. Toen bestond het internet zelfs nog.

Toeristen zijn er nu niet meer. Ook steeds meer dieren- en plantensoorten zijn verdwenen.

Lipa woont er nog wel, belaagd door de dorpsgek, en ze kan niet weg. Als er een vreemdeling verschijnt, ontwikkelt ze een sprankje hoop. Hij moet wel heel rijk zijn om nog te kunnen reizen. Maar wil hij haar meenemen naar een veilige plek? En wat is er precies gebeurd met die machtige man die vijftien jaar geleden op het eiland was? En met de ontdekking in de jungle, en het vermoorde meisje?

Kraaien in het paradijs is een toekomstsprookje, maar ook een nachtmerrie van deze tijd. Een bedrieglijk lichtvoetige, ingenieus geconstrueerde roman over eenzaamheid, machtsmisbruik, klimaatverandering en afbrokkelende beschaving.


Ellen de Bruin is redacteur bij NRC Handelsblad. Met Onder het ijs, haar ‘ambitieuze, onderzoekende en warmbloedige roman over menselijke drijfveren en dwaalwegen’, won zij de Anton Wachterprijs 2018 voor het beste literaire debuut.