Marianne Joëls geïnterviewd in het Algemeen Dagblad


Marianne Joëls vertelt in het AD over haar nieuwe boek Baanbreeksters. In Baanbreeksters interviewt Joëls vrouwen die pioniers zijn in hun gebied: ‘Ze sprak onder anderen met Jeltje van Nieuwenhoven, de eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer, en Vera Pauw, de eerste vrouw die over het hoogste trainersdiploma in de Nederlandse voetbalwereld beschikte.’

Als de eerste vrouwelijke president van de Europese vereniging van hersenonderzoekers is Joëls zelf ook een pionier. Joëls zegt deze functie aangenomen te hebben juist omdát ze een vrouw is. Want, zegt ze, ‘ik wilde al die jonge onderzoeksters in de zaal laten zien: een vrouw kan dit ook. Een vrouw kan alles’. Ze heeft uit de interviews maar ook uit haar eigen leven geleerd ‘als pionier moet je per definitie knokken’.


Over Baanbreeksters:

Welke vrouwen bereiken als eerste de top van hun beroepsgroep? Zijn het vrouwen die met een zilveren lepel in de mond geboren zijn, die alles in het werk stellen om ‘de eerste’ te worden? Vrouwen met een carrière die maar één richting kent, namelijk vooruit en omhoog?

Het tegendeel blijkt waar. Aan de hand van gevoelvolle portretten op basis van uitvoerige gesprekken met twaalf ‘eerste vrouwen’ analyseert Marianne Joëls de overeenkomsten in hun omgeving, loopbaan en karakter. Ze vertellen over belangrijke momenten in hun leven: hun jeugd, hun keuzes voor een vervolgopleiding, de rol van toeval of juist planning in hun loopbaan, de mensen die hen steunden of tot voorbeeld dienden; en hun positie als vrouwelijke wegbereider. Het zijn vrouwen uit de politiek en overheid, uit de wetenschap, uit de wereld van religie, kunst en sport, en vrouwen uit het bedrijfsleven. Opvallend is dat ze niet meer kansen hebben gekregen dan een ander, maar wel van elke halve kans een heel succes hebben weten te maken. Het is een verhaal van doorzetten, optimisme, steun en geloof in een goede afloop.

Van alle geïnterviewde vrouwen zijn speciaal voor dit boek portretfoto’s gemaakt door Julie Blik.


Marianne Joëls is hoogleraar neurobiologie, decaan medische wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij schreef eerder boeken over hersenonderzoek, waaronder Een zeepaardje in je hoofd (2009).