Maxim Februari wint de P.C. Hooft-prijs 2020


Vol trots delen wij dat de P.C. Hooft-prijs is toegekend aan Maxim Februari!

Maxim Februari is een van de scherpzinnigste en origineelste denkers van ons taalgebied. Hij is de auteur van bejubelde romans (Klont en De literaire kring), essays en columns. Daarenboven verscheen dit jaar ook het goed ontvangen De onbetrouwbare verteller. De jury noemt het ‘een vanzelfsprekende bekroning’ voor zijn hele oeuvre. ‘De stijl van de verteller bij Februari werpt een effectieve dam op tegen eenduidigheid, stelligheid en onwrikbaar gelijk. Bovendien biedt die stijl ook de vormen die ironie mogelijk maken zonder te verworden tot sarcasme en niet in de laatste plaats zelfspot zonder dat die verwordt tot ijdelheid’, aldus de lovende jury van de P.C. Hooft-prijs.

Het is niet de eerste keer dat Maxim Februari bekroond wordt voor zijn werk. In 2008 ontving Februari de Frans Kellendonk-prijs voor zijn gehele oeuvre, in 2018 de J.H. Heldring-prijs voor columnistiek en onlangs in 2019 De C.C.S. Croneprijs voor het oeuvre van een Utrechtse auteur.

De prijs wordt op 26 mei uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst in Theater Diligentia.

Klik hier voor meer informatie over de P.C. Hooft-prijs.


Over De onbetrouwbare verteller:

‘Hij is een origineel schrijver en denker en een geweldig stilist, met niet zelden een fijnzinnig gevoel voor humor. Hij maakt nieuwsgierig, zet aan tot denken en is kritisch op een zeer unieke manier.’ Zo beschreef de jury van de J.H. Heldringprijs 2018 het werk van Maxim Februari, schrijver van romans, verhalen, essays en columns waarin de grote thema’s van deze tijd erudiet worden besproken, met oog voor de eigenaardigheden van het dagelijks leven. In De onbetrouwbare verteller werpt Februari nieuw licht op zijn oude overtuigingen. Zijn kerngedachte is dat je de complexiteit van het bestaan niet kunt samenvatten in modellen en rationalisaties. Als je probeert greep op de wereld te krijgen door te schrijven, ontgaat je de essentie. Ook de toekomst valt niet met data en formele taal te voorspellen, die kun je alleen vormgeven door zelf te handelen. Liefst met moed, betrouwbaarheid en enig plezier. De onbetrouwbare verteller is een selectie eerder verschenen essays, columns en lezingen. Plus een kort verhaal, ‘Razernij’, waarin het psychologische portret wordt geschetst van een jongeman die onverwacht iets niet wil.