Veel media-aandacht voor ‘Groter denken, kleiner doen’ van Herman Tjeenk Willink


‘Dit boek is geschreven uit verontrusting over de verwaarlozing van de democratische rechtsorde,’ vertelt Herman Tjeenk Willink afgelopen vrijdag in een item van Nieuwsuur. In zijn pas verschenen boek Groter denken, kleiner doen roept hij op om de vaak ongemakkelijke feiten onder ogen te zien, positie te kiezen, het debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken.

‘Tjeenk Willink hoopt op een revolutie, maar die kan volgens hem ook klein beginnen. Wel staat het voor hem vast dat het moet komen vanuit de samenleving: van actiegroepen van rechters en huisartsen en burgerinitiatieven waarbij mensen zelf dingen opzetten en regelen.’

Naast Nieuwsuur is Tjeenk Willink in nog meer media in de aandacht: op NPO Politiek verschijnt een uitgebreid interview, in NRC is een groot interview verschenen en krijgt het boek vier ballen. Afgelopen zaterdag was Tjeenk Willink te gast bij MAX Nieuwsweekend, en werd er over het boek geschreven door Aukje van Roessel in haar column in De Groene Amsterdammer, en door Tommy Wieringa in zijn column in NRC. Ook de Volkskrant bleef niet achter en publiceerde een uitgebreid opiniestuk.


Over Groter denken, kleiner doen:

Het gaat goed met Nederland. De economie groeit, de werkloosheid daalt, de financiën lijken op orde. Gaat het dus ook goed met onze democratische rechtsorde?

Wie nauwkeurig kijkt ziet tekenen van verwaarlozing en sluipende uitholling. Die moeten worden tegengegaan. In Groter denken, kleiner doen doet Herman Tjeenk Willink een oproep om de vaak ongemakkelijke feiten onder ogen te zien, positie te kiezen, het debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken. Alleen met een sterke democratische rechtsorde kunnen fundamentele problemen effectief worden aangepakt, nieuwe crises het hoofd geboden, en burgers en overheid op elkaar vertrouwen.

Herman Tjeenk Willink (1942) verwierf in de loop der jaren als voorzitter van de Eerste Kamer en als vicepresident van de Raad van State de positie van boven de partijen staande adviseur van de regering. Hij was meermalen informateur van Nederlandse kabinetten, de laatste keer in 2017, bij de totstandkoming van kabinet-Rutte III. Sinds 2012 is Tjeenk Willink minister van Staat.