Mooi stuk in Trouw over ‘Alles voor Vincent’


In Trouw verscheen op 8 oktober een uitgebreid stuk over de biografie van Hans Luijten Alles voor Vincent door Henny de Lange. Tien jaar lang groef Luijten in het verleden van Jo van Gogh-Bonger, wiens rol in het leven van Vincent vaak onderschat wordt. Speuren in dagboeken, brieven, archieven en andere bronnen is voor lange tijd het leven van Luijten gaan bepalen. De details voeren je mee, en het is, zo schrijft De Lange, ‘alsof je van heel dichtbij beleeft hoe dit Amsterdamse meisje zich losmaakt uit haar beschermde milieu en zich ontwikkelt tot een sterke en geëngageerde vrouw in een door mannen gedomineerde wereld.’ Haar keuze om met Vincents broer Theo te trouwen bleek niet alleen van grote invloed op haar eigen leven, maar ook op het verloop van de kunstgeschiedenis. Haar levenslange inzet leidde ertoe dat Vincent van Gogh tot op de dag van vandaag één van de belangrijkste figuren uit de kunstgeschiedenis is. Haar persoonlijke leven is echter niet minder interessant. Zo was ze ook actief in de ontluikende vrouwenbeweging en een onthulling over het liefdesleven van Jo is de kers op Luijtens taart.

Lees het hele stuk hier.

In De Groene Amsterdammer verscheen ook een mooi stuk over het boek. U kan dat stuk hier lezen.


Over Alles voor Vincent:

Bij weinigen bekend, maar niet minder invloedrijk: Jo van Gogh-Bonger (1862-1925), de vrouw van Theo en schoonzus van Vincent van Gogh. Toen de broers kort na elkaar overleden, ontfermde zij zich vanaf 1891 over Van Goghs artistieke nalatenschap en wijdde de rest van haar leven aan de verspreiding en bekendmaking ervan. Ze publiceerde zijn brieven, organiseerde tentoonstellingen in binnen- en buitenland en verkocht strategisch aan particulieren en invloedrijke kunsthandelaren. Voor de reputatie van Van Goghs kunst waren haar inspanningen cruciaal. Maar ook in andere opzichten leidde ze een boeiend leven. Niet alleen was ze bevriend met vooraanstaande schrijvers en kunstenaars, ook was ze actief binnen de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij en nauw betrokken bij de ontluikende vrouwenbeweging. Ze had één zoon, die vernoemd was naar zijn oom: hij was de tweede belangrijke Vincent in haar leven.

Op basis van rijk bronnenmateriaal, waaronder niet eerder gepubliceerde dagboeken, documenten en brieven, schetst Hans Luijten het veelzijdige leven van deze geëngageerde vrouw die zich in de decennia rond 1900 daadkrachtig manifesteerde in een door mannen gedomineerde wereld. Alles voor Vincent is een liefdevol geschreven biografie, die ook nieuw licht werpt op de waarderingsgeschiedenis van Van Gogh.

 

Hans Luijten is senior onderzoeker bij het Van Gogh Museum en mede-editeur van de zesdelige editie Vincent van Gogh – De brieven. De volledige geïllustreerde en geannoteerde uitgave, die is gebaseerd op de webeditie www.vangoghletters.org (2009). Hij is ook de bezorger van de dagboeken van Jo Bonger: www.bongerdiaries.org (2019).