Motadel besproken in de Standaard ★★★★☆


Vandaag verscheen er een uitgebreide recensie in de Standaard over het onlangs verschenen boek van David Motadel, Voor profeet en Führer.

Recensent Chams Eddine Zaougui beschrijft het boek als een ‘helder en uitstekend geresearcht boek over een onderbelicht aspect van een overbelichte periode’. In het boek wordt er een beeld geschetst van een onbekende kant van de Tweede Wereldoorlog. ‘Hitler en de nazi-elite zagen iets in de islam wat ze misten bij het christendom en vooral bij het katholicisme. Ze beschouwden de islam als een krijgshaftig geloof.’

De Verenigde Staten pasten de taktiek van Hitler toe, zij moedigden jihadisten en moedjahedien aan om te vechten tegen de Sovjets. Zaougui doopt het boek van Motadel om tot ‘het voorlopige standaardwerk over de islampolitiek van het Derde Rijk’.

 

U kunt de recensie hier lezen.


Over Voor profeet en Führer:

 

Hitler zag de moslimgemeenschap als een machtige bondgenoot. Zijn nazibewind wierp zich wereldwijd op als beschermheer en geestverwant van de islam. Tienduizenden moslims vochten in ss en Wehrmacht of werkten mee aan de Duitse oorlogspropaganda.
In Voor profeet en Führer biedt historicus David Motadel een even baanbrekende als beeldende beschrijving van deze onbekende kant van de Tweede Wereldoorlog en islamgeschiedenis. Geen moeite was de nazi’s te veel om zich bij de moslims geliefd te maken: zo ontwierp ss-chef Heinrich Himmler hoogstpersoonlijk de fez voor het uniform van de Bosnische moslim-ss. Moslimsoldaten in Duitse dienst genoten tal van privileges en voordelen. Na de oorlog volgde in de Sovjet-Unie een meedogenloze afrekening met de collaborateurs.
Vanaf 1953 besloot de cia Hitlers moslimpolitiek over te nemen en juist de meest fanatieke stromingen binnen de islam aan te werven als bondgenoten in de Koude Oorlog tegen het communisme. En zo loopt er een rechte lijn tussen de Führerbunker en de opmars van de Taliban.

Bestel een exemplaar via onze webshop.

David Motadel (1981) is verbonden aan de London School of Economics. Zijn proefschrift, ‘Germany’s Policy towards Islam’ (2010) aan de universiteit van Cambridge, is herhaaldelijk bekroond.