‘Omringd door water’ besproken in Trouw


‘Het is een boek dat de kennis over bekende plekken verdiept en nieuwsgierig maakt naar plaatsen die tot nu toe nog nooit door hem of haar werden bezocht’, schrijft recensent Paul van der Steen over Omringd door water in Trouw.

De historici Bank en Bosscher bespreken in Omringd door water veelvuldig alle 25 Nederlandse eilanden. Volgens Van der Steen ‘stopten ze al hun eilandliefde in dit overzichtswerk, dat ook nog eens rijkelijk is voorzien van illustraties.’ In het boek wisselen ‘keiharde kennis en wat luchtigere maar relevante anekdotes elkaar af. […] Omringd door water is bovendien een boek dat niet per se in één ruk hoeft te worden uitgelezen. Het leent zich uitstekend voor af en toe eens oppakken, een paar eilandportretten lezen en weer even wegleggen.’

 

U leest dit artikel hier terug.


Over Omringd door water:

Nederland telt een achttal echte eilanden, of negen als ‘Rottum’ (Rottumeroog en Rottumerplaat) voor twee wordt gerekend. Daarnaast zijn er zeventien voormalige eilanden, waar de sfeer van vroeger nog voelbaar is. Jan Bank en Doeko Bosscher, fervente eilandliefhebbers, onderzoeken de geschiedenis van alle 25 (ooit) geheel door water omringde stukjes Nederland en peilen ook het heden. Welke invloed had het ‘omringd zijn door water’? Wat voor werk deden de inwoners, wat hield hen bezig, hoe gingen zij met elkaar om, hoe stonden zij in de wereld? En vooral: wat maakte het leven op een bepaald eiland anders dan op het vasteland of op andere eilanden? Zo komt een veelkleurig palet tot stand van deels convergerende en deels sterk uiteenlopende historische verhalen, verdeeld over vier regio’s: de Wadden, de voormalige Zuiderzee, het Zuid-Hollandse deel van de Delta en ten slotte de Zeeuwse archipel.

Eigenlijk verdient elk eiland een compleet boek, maar de verzameling van alle eilanden geeft de mogelijkheid van een weidse visie. De 25 hoofdstukken willen nieuwsgierigheid wekken en de lezer aanmoedigen de eilanden zelf te bezoeken om nog meer te ontdekken over de fascinerende diversiteit in hun geschiedenis.


Jan Bank is emeritus hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Doeko Bosscher is emeritus hoogleraar eigentijdse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.