‘De oorlog van morgen’ besproken in Geschiedenis Magazine


Vandaag verscheen er een recensie in het Geschiedenis Magazine over het boek De oorlog van morgen, van Wouter Linmans. Recensent Henk Slechte over het boek:

‘Linmans beschrijft uitvoerig het interessante anti-oorlogswerk van schilder Willem van Schaik.’

In De oorlog van morgen onderzoekt Linmans onder andere de beeldvorming in Nederland na de Eerste Wereldoorlog. Met behulp van kranten, tijdschriften, politici, vredesactiviteiten, kunstenaars en organisaties van voor het interbellum tot met de capitulatie in mei 1940 schetst hij een treffend beeld van die tijd.

‘Een belangrijk en indringend boek,’ aldus Henk Slechte.


Over De oorlog van morgen:

In november 1918 kwam de Eerste Wereldoorlog na vier jaar ten einde, maar in de hoofden van Nederlandse tijdgenoten galmde het moderne, industriële geweld nog lang na. Berichten over luchtbombardementen, gifgassen en andere nieuwe wapens vormden een bron van grote zorgen: als de Eerste Wereldoorlog al zo vreselijk was, hoeveel erger zou een volgende oorlog dan worden? Van de vroege jaren twintig tot aan de Duitse inval in mei 1940 hielden opiniemakers, politici, militairen en burgers zich met die vraag bezig.

Aan de hand van kranten en tijdschriften, toneelstukken en films, oorlogsromans en militaire demonstraties brengt Wouter Linmans de herinneringen, fantasieën en toekomstverwachtingen uit deze periode opnieuw tot leven. Het resultaat is even veelzijdig als verrassend en werpt nieuw licht op de Nederlandse cultuur van de jaren twintig en dertig. De oorlog van morgen laat zien hoe mensen hun angst in beelden proberen te vangen, en hoe moeilijk het is om een accuraat beeld te vormen van de toekomst.


Wouter Linmans studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. De afgelopen jaren was hij aan diezelfde universiteit werkzaam binnen de vakgroep Nederlandse geschiedenis, eerst als promovendus en vervolgens als docent. Hij is met name geïnteresseerd in de culturele geschiedenis van Nederland, dreigingsbeelden en de omgang met gewelddadige gebeurtenissen in de negentiende en twintigste eeuw.