‘Voor profeet en Führer’ besproken in NRC ●●●●


Afgelopen week verscheen er een uitgebreide recensie in NRC Handelsblad over het onlangs verschenen boek van David Motadel, Voor profeet en FührerNRC Handelsblad waardeert het boek van Motadel met vier ballen.

In het boek onderzoekt Motadel de verleidingspogingen van Nazi-Duitsland ten opzichte van de moslims, gezien zij wel uit het juiste strijdlustige hout gesneden waren.

Recensent Bart Funnekotter zegt over het boek het volgende:

‘Motadel is erin geslaagd deze kennis te synthetiseren in een allesomvattend boek waarin hij een afgewogen, genuanceerde toon aanslaat.’

 

U kunt de recensie hier lezen.


Over Voor profeet en Führer:

Hitler zag de moslimgemeenschap als een machtige bondgenoot. Zijn nazibewind wierp zich wereldwijd op als beschermheer en geestverwant van de islam. Tienduizenden moslims vochten in ss en Wehrmacht of werkten mee aan de Duitse oorlogspropaganda.
In Voor profeet en Führer biedt historicus David Motadel een even baanbrekende als beeldende beschrijving van deze onbekende kant van de Tweede Wereldoorlog en islamgeschiedenis. Geen moeite was de nazi’s te veel om zich bij de moslims geliefd te maken: zo ontwierp ss-chef Heinrich Himmler hoogstpersoonlijk de fez voor het uniform van de Bosnische moslim-ss. Moslimsoldaten in Duitse dienst genoten tal van privileges en voordelen. Na de oorlog volgde in de Sovjet-Unie een meedogenloze afrekening met de collaborateurs.
Vanaf 1953 besloot de cia Hitlers moslimpolitiek over te nemen en juist de meest fanatieke stromingen binnen de islam aan te werven als bondgenoten in de Koude Oorlog tegen het communisme. En zo loopt er een rechte lijn tussen de Führerbunker en de opmars van de Taliban.

David Motadel (1981) is verbonden aan de London School of Economics. Zijn proefschrift, ‘Germany’s Policy towards Islam’ (2010) aan de universiteit van Cambridge, is herhaaldelijk bekroond.